+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

PLAYA

 • Rozpoczęliśmy działania w kolejnym projekcie wspierającym młodzież w procesie usamodzielniania. W PLAYi młodzi ludzie pracują nad rozwojem kluczowych kompetencji, umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu są wychowankowie domów dziecka oraz osoby przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dostają oni niezbędne w procesie rozwoju wsparcie i zyskują możliwość zaplanowania swojej przyszłości zawodowej.
  W projekcie udział wezmą 2 grupy młodzieży, każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem trwającym 10 miesięcy.
  Projekt PLAYA o wartości 99 975 zł jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 84 258, 93 zł.

  Każdy z uczestników otrzymuje następujące wsparcie:
  1. Warsztat projektowania ścieżki rozwoju zawodowego;
  2. Udział w kręgach szkoleniowo-coachingowych, podczas których uczestnicy i uczestniczki projektować będą własne wyzwania w obszarach zawodowych, rozwijając aktywność społeczną, inicjatywę i kluczowe kompetencje na rynku pracy;
  3. Stałe, indywidualne wsparcie psychologiczno-zawodowe opiekuna;
  4. Debaty młodzieżowe, organizowane przez uczestników projektu, mające na celu rozwój umiejętności społecznych (autoprezentację, wystąpienia publiczne, komunikację, współpracę, argumentowanie, umiejętności organizacyjne) i wzrost wiedzy ogólnej na temat bieżących spraw życia codziennego. Debaty zostaną poprzedzone warsztatami wystąpień publicznych, podczas których uczestnicy poznają m.in. zasady debaty i podstawy erystyki;

  W PLAYi będziemy stosować różne metody pracy rozwojowej m.in. metodę dramy brytyjskiej, creative writingu, metody aktywizacyjne, symulacje, gry edukacyjne i teatr improwizacji.

  Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała możliwość rozwoju większości kompetencji społecznych, a zwłaszcza: umiejętności pracy w zespole, komunikacji niewerbalnej, przyjmowania i dawani pomocy, przewodzenia innym, wypracowywania konsensusu lub kompromisu, motywowania innych, komunikacji w grupie, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz wchodzenia w interakcję z grupą i przekonywania. Kompetencje międzykulturowe uczestnicy i uczestniczki pozyskają w formie teoretycznej podczas kręgów, natomiast w praktyce będą mogli rozwijać je podczas wakacyjnej pracy u lokalnych pracodawców. We wszystkich działaniach młodzi ludzie pracować będą również nad rozwojem meta-kompetencji, jaką jest umiejętność podejmowania inicjatywy.

  Na koniec projektu każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie nabytych kompetencji społecznych oraz działań, w jakich wziął udział w formie wystandaryzowanego certyfikatu.

  HARMONOGRAM działań:
  1. Warsztat projektowania ścieżki rozwoju zawodowego
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 20 czerwca 2019 r, godz. 10.30-18.00
  2. Krąg szkoleniowo-coachingowy I
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 20 lipca 2019 r, godz. 10.00-18.00
  3. Krąg szkoleniowo-coachingowy II
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 14 września 2019 r, godz. 10.00-18.00

  Już za nami:

  W czerwcu odbył się warsztat Projektowania Ścieżki Rozwoju Zawodowego, na którym podopieczni przyglądali się na jakim etapie ścieżki zawodowej znajdują się aktualnie i jakie będą dalsze działania, jakie mają wartości i co muszą robić by podążać drogą zawodową w zgodzie ze swoimi wartościami.

  W lipcu odbyły się pierwsze Kręgi, na których każdy uczestnik pracuje nad rozwojem swoich kompetencji, dzielimy się wiedzą zdobytą na stażach zawodowych lub w pracy.