+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 • Po wielkim sukcesie jakim był nasz pierwszy młodzieżowy międzynarodowy projekt “In Charge of Time” Atalayowa młodzież stwierdziła, że chcą więcej! Nasz pierwszy wyjazd był okazją do sprawdzenia się w roli gospodarzy przyjmując młodzież ze Słowenii. Uczestnicy pracowali nad takimi kompetencjami jak pewność siebie, komunikacja, braniem inicjatywy oraz zarządzenie czasem. Zgodnie stwierdzili jednak, że trudno było im dogłębnie poznać inną kulturę spotykając się z naszym partnerem w Krakowie. Powstał pomysł, aby nowy projekt miał miejsce poza granicami naszego kraju tak, aby móc się całkowicie zanurzyć w nowej, odrębnej kulturze. Jednocześnie stwarza to dodatkowe wyzwanie jakim jest zaprezentowanie kultury polskiej za granicą.  Nasz nowy projekt “Cultured Up” skupia się poszerzaniu świadomości kulturowej, umożliwiając młodzieży dogłębne poznanie dziedzictwa narodowego Portugalii oraz zaprezentowanie dziedzictwa narodowego Polski.
  W trakcie projektu pracować będziemy nad trzema kluczowymi kompetencjami: znajomość języka angielskiego, świadomość międzykulturowa oraz planowanie projektu. Dzięki projektom takim jak “Cultured Up” tworzy się przestrzeń do rozmów na temat różnorodności i integracji wewnątrz grup społecznych, które są obszarami o szczególnym znaczeniu dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych. Chcielibyśmy, aby nasza młodzież czuła się nie tylko związana z Polską ale również z Europą. Być może zachęci ich to do wychodzenia z własnej strefy komfortu i do samodzielnego podróżowania.
  W trakcie tygodniowego projektu dzielić się będziemy kulturą każdego kraju, lokalną kuchnią, tańcami, muzyką, grami i sposobami spędzania czasu wolnego. Warsztaty zostały przygotowane merytorycznie przez młodzież z obu krajów podczas warsztatów przygotowujących do projektu prowadzone w języku angielskim.
  Projekt finansowany jest ze środków Erasmus+, akcja K1 Mobilność młodzieży.
  Aby zobaczyć jakie znaczenie dla młodzieży mają projekty międzynarodowe kliknij w link.