+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Empatia w edukacji

W ramach projektu, przeprowadziliśmy warsztaty rozwojowe dla dzieci “Empatia w edukacji”, składające się z dwóch cykli. Pierwszy – “Empatia w działaniu” to cykl dedykowany dla dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, mający na celu rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci. Drugi – “Empatia w sieci” to zajęcia wprowadzające do świata nowych technologii, programowania, multimediów i internetu dla dzieci z Domu Dziecka imienia Janusza Korczaka. Podczas zajęć dzieci pracowały metodami aktywnymi, odkrywając, że nauka potrafi być fascynująca. Zachęcaliśmy dzieci do odkrywania i rozwijania swoich pasji i talentów, przy jednoczesnym rozwoju empatii i kompetencji społecznych.

Zapytaj o ofertę


 

Główne cele programu:

  • rozwój umiejętności cyfrowych oraz kompetencji społecznych;
  • rozwój umiejętności współpracy zespołowej i komunikacji;
  • rozwój umiejętności społecznych i współżycia w otoczeniu;
  • rozwój umiejętności komunikowania swoich potrzeb, emocji i rozwiązywania konfliktów;
  • inicjowanie brania odpowiedzialności za własne wybory;
  • wzmacnianie samodzielności w działaniu i myśleniu;
  • kształtowanie postaw otwartości, akceptacji, empatii.