+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 • Na przełomie września i listopada 2016 odbyła się 2 edycja naszego projektu „Empatia w Edukacji”. Tym razem przeprowadziłyśmy 3 moduły warsztatowe dla 2 grup młodzieży z warszawskich Domów Dziecka. Podczas pierwszego spotkania, czyli warsztatu z komunikacji, nasi młodzi uczestnicy poznawali narzędzia potrzebne do efektywnego komunikowania się. Nauczyli się jak mówić, jak słuchać, jak pytać. Drugi moduł był treningiem asertywności, na którym poznawali prawa i obszary asertywności. Sprawdzali, jakie są ich mocne strony oraz w których obszarach chcą się rozwijać. Ostatnie zajęcia były sprawdzeniem nabytej wiedzy z wcześniejszych warsztatów i uczestnicy zmierzyli się z rozwiązywaniem konfliktów oraz negocjacjami.

  Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa Dzielnica Wola.


  Główne cele programu:

  • rozwój umiejętności współpracy zespołowej oraz komunikacji;
  • rozwój umiejętności społecznych i współżycia w otoczeniu;
  • rozwój umiejętności komunikowania swoich potrzeb, emocji i rozwiązywania konfliktów;
  • inicjowanie brania odpowiedzialności za własne wybory;
  • wzmacnianie samodzielności w działaniu i myśleniu;
  • kształtowanie postaw otwartości, akceptacji, empatii.