+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

 

 

Udział w projekcie to „Pierwsza przymiarka” do startu w dorosłość i życia na własny rachunek. Jest to program aktywizacji zawodowej, który już po raz drugi Atalaya realizuje z firmą LPP.

 

 

 

Projekt adresowany jest do młodzieży z warszawskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, przygotowującej się do samodzielnego życia. Do projektu zrekrutowaliśmy 7 osób do pracy w różnych lokalizacjach sklepów Mohito, Sinsay, House, Reserved. Uczestnicy podpisali umowy i odpłatnie pracują w sklepach odzieżowych na stanowisku sprzedawcy pod okiem doświadczonych pracowników LPP i mentorów zawodowych.

Program umożliwia młodym ludziom zdobycie doświadczeń zawodowych w salonach odzieżowych w okresie wakacyjnym. Jest to również szansa na późniejsze zatrudnienie, po projekcie, dla zaangażowanych pracowników.

Korzystając z doświadczeń naszej kadry, oferujemy młodzieży wsparcie indywidualne w postaci konsultacji lub coachingu, który jest wyjątkową formą pracy nad własnymi zasobami. Młodzież może przyjrzeć się trudnościom na jakie natrafia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, poszukać, gdzie leżą źródła tych trudności. Mogą nauczyć się również zmieniać nawyki, wypracowywać nowe zachowania i reakcje. Podczas spotkań staramy się spojrzeć szerzej na problemy i nurtujące młodzież zagadnienia.

 

 

 

 

Podczas całego projektu odbędą się również spotkania grupowe. Ich celem będzie wsparcie psychologiczne młodzieży, przygotowanie administracyjne do podjęcia pracy, wsparcie w nazywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się w pracy, rozwój komunikatywności, elastyczności i otwartości na zmianę, doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji biznesowych i formalnych.

 

 

_______

Zakończyliśmy kolejną edycję projektu Pierwsza Przymiarka, realizowanego przez firmę LPP. Projekt ukończyło 4 uczestników, którzy przepracowali całe wakacje w bezpiecznej przestrzeni, na różnych stanowiskach, pod okiem doświadczonych mentorów.

 

Podczas podsumowania udało nam się porozmawiać o głównych kompetencjach, jakie młodzież rozwinęła podczas pracy w salonach odzieżowych na terenie Warszawy. Usłyszeliśmy również od uczestników nad czym warto popracować i co zmienić w przyszłych edycjach, aby współpraca zarówno dla mentorów jak i koordynatorów, ale przede wszystkim dla młodzieży, była komfortowa. Jedną z części spotkania był warsztat przeprowadzony przez Sylwię Rybak nt. odporności psychicznej. To było bardzo ciekawe doświadczenie, które z pewnością pomoże młodzieży w dalszej pracy zawodowej. Jak wiemy, w pracy, spotykamy się wieloma trudnymi sytuacjami, wyzwaniami, stresem i presją. Warto wtedy posiadać umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi. Wczorajsze spotkanie było krótką namiastką do dalszej pracy nad tą częścią nas samych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilka ujęć z backstage’u sesji zdjęciowej uczestników projektu, która odbyła się 28 sierpnia 2019:


  • Pierwsza edycja projektu miała miejsce w 2018 roku:

    Projekt adresowany był do młodzieży z warszawskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, przygotowującej się do samodzielnego życia. Przeprowadziliśmy wstępne spotkania z młodzieżą, w ramach których zrekrutowaliśmy 8 osób do pracy w wybranych przez siebie sklepach (Mohito, Sinsay, House, Cropp). Wyłonieni uczestnicy podpisali umowy i odpłatnie pracowali w sklepach odzieżowych na stanowisku sprzedawcy pod okiem doświadczonych pracowników LPP i mentorów zawodowych.    Korzystając z doświadczeń naszej kadry zaoferowaliśmy młodzieży wsparcie indywidualne w postaci konsultacji lub coachingu, który jest wyjątkową formą pracy nad własnymi zasobami. Młodzież mogła przyjrzeć się trudnościom na jakie natrafia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, poszukać, gdzie leżą źródła tych trudności. Mogła nauczyć się również zmieniać nawyki, wypracowywać nowe zachowania i reakcje. Podczas spotkań staraliśmy się spojrzeć szerzej na problemy i nurtujące młodzież zagadnienia.
    Podczas całego projektu odbyły się również spotkania grupowe. Ich celem było wsparcie psychologiczne młodzieży, przygotowanie administracyjne do podjęcia pracy, wsparcie w nazywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się w pracy, rozwój komunikatywności, elastyczności i otwartości na zmianę, doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji biznesowych i formalnych.
    Współpracę z firmą LPP udało nam się nawiązać dzięki ekipie TransferHUB oraz Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, gdzie pierwsza edycja projektu miała miejsce w 2017. Poniżej znajduje się relacja z projektu: