+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
  • Udział w projekcie to „Pierwsza przymiarka” do startu w dorosłość i życia na własny rachunek. Jest to program aktywizacji zawodowej, który w tym roku Atalaya realizuje z firmą LPP. Projekt adresowany jest do młodzieży z warszawskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, przygotowującej się do samodzielnego życia. Przeprowadziliśmy wstępne spotkania z młodzieżą, w ramach których zrekrutowaliśmy 8 osób do pracy w wybranych przez siebie sklepach (Mohito, Sinsay, House, Cropp). Wyłonieni uczestnicy podpisali umowy i odpłatnie pracują w sklepach odzieżowych na stanowisku sprzedawcy pod okiem doświadczonych pracowników LPP i mentorów zawodowych.    Korzystając z doświadczeń naszej kadry oferujemy młodzieży wsparcie indywidualne w postaci konsultacji lub coachingu, który jest wyjątkową formą pracy nad własnymi zasobami. Młodzież może przyjrzeć się trudnościom na jakie natrafia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, poszukać, gdzie leżą źródła tych trudności. Mogą nauczyć się również zmieniać nawyki, wypracowywać nowe zachowania i reakcje. Podczas spotkań staramy się spojrzeć szerzej na problemy i nurtujące młodzież zagadnienia.
    Podczas całego projektu odbędą się również dwa spotkania grupowe. Ich celem będzie wsparcie psychologiczne młodzieży, przygotowanie administracyjne do podjęcia pracy, wsparcie w nazywaniu trudności i rozwiązywaniu problemów, pojawiających się w pracy, rozwój komunikatywności, elastyczności i otwartości na zmianę, doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji biznesowych i formalnych.
    Współpracę z firmą LPP udało nam się nawiązać dzięki ekipie TransferHUB oraz Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, gdzie pierwsza edycja projektu miała miejsce w 2017. Poniżej znajduje się relacja z projektu: