+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

playa_logo1PLAYA jest to holokratyczna przestrzeń coworkingowa dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, gdzie realizują program trwający 12 tygodni.

W PLAYA młodzież z domów dziecka w wieku 15-19 lat, samodzielnie projektuje trzy wyzwania – po jednym w każdym z trzech obszarów kluczowych kompetencji zawodowych: (1) samodzielność i odpowiedzialność, (2) komunikatywna eksperckość oraz (3) współpraca w zróżnicowanym środowisku.

W ustrukturyzowaniu pracy pomagają im kręgi współpracy, czyli spotkania szkoleniowo-coachingowe, odbywające się dwa razy w tygodniu oraz indywidualne konsultacje, podczas których uczestnicy mogą pracować nad napotkanymi trudnościami, a także uzyskać merytoryczną pomoc i wsparcie w zaplanowanych przez siebie działaniach.

Celem PLAYA jest, aby każdy absolwent rozwinął wyżej wymienione kompetencje, a zdobyte doświadczenie przełożyło się na wzrost inicjatywy przy wchodzeniu na rynek pracy. W trakcie całego programu, PLAYA pozostaje miejscem otwartym, gdzie codziennie młodzież może pracować nad swoimi wyzwaniami, rozwijając szereg kompetencji zawodowych, takich jak samodzielność, decyzyjność, komunikatywność, organizacja pracy, zarządzanie czasem czy umiejętność pracy projektowej.

PLAYA odbywa się w ramach konkursu grantowego “TransferHUB: od edukacji do zatrudnienia”, który jest częścią projektu „TransferHUB – generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, który realizują: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgbtransferhub_logo_rgb_internet