+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 • W 2016 roku współpracowaliśmy z grupą młodzieży z Domu Dziecka im. J. Korczaka w ramach projektu “W kontakcie”. Głównym celem zajęć było rozwijanie mocnych stron uczestników oraz diagnozowanie ich dalszych potrzeb. Ten krótki wyjazd był pomysłem, który został zgłoszony właśnie przez nich. Chętnie biorą udział w programach, które przygotowują ich do dorosłego życia. Przyznają, że nie są jeszcze pewni, jakie czekają ich wydatki, ile będą zarabiać i jak prowadzić własne finanse. Chcąc wspierać ich w procesie usamodzielniania, na początku czerwca zorganizowaliśmy krótki wyjazd edukacyjny, podczas którego zapoznaliśmy uczestników z podstawami przedsiębiorczości. Projekt był współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu “Bank Dziecięcych Uśmiechów 2016”.


  Ze względu na dużą ilość obowiązków szkolnych oraz trudną sytuację rodzinną, młodzież bardzo rzadko ma okazję wyjechać poza ośrodek. Połączenie warsztatów przedsiębiorczości z krótkim wyjazdem pozwoliło uczestnikom zintegrować się, poznać cały materiał w sprzyjających warunkach, rozwikłać wątpliwości odnośnie własnych finansów i równocześnie odpocząć od codziennej rzeczywistości.

  Główne cele programu:

  • inicjowanie zmian w sferze zachowania uczestników, przede wszystkim w zakresie postaw otwartości, akceptacji i empatii wobec innych;
  • rozwój umiejętności związanych z przedsiębiorczością – planowanie budżetu, wydatków oraz tworzenia przykładowych biznes planów;
  • wspieranie wrażliwości społecznej wśród uczestników wyjazdu;
  • wspieranie procesu usamodzielniania oraz rozwój umiejętności brania odpowiedzialności za własne wybory;
  • rozwój samodzielności w działaniu i myśleniu;
  • rozwój umiejętności współpracy zespołowej oraz komunikacji poprzez zastosowanie metod aktywnych, technik integracyjnych, kreatywnego rozwiązywania problemów;
  • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez pracę na mocnych stronach młodzieży;
  • kształtowanie postaw otwartości i akceptacji.