+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

 


Seminarium stanowi wstęp do pracy z osobami, przejawiającymi zachowania agresywne. Przyjrzymy się temu, co kryje się za agresją, jak na nią reagować i podejmiemy praktyczne kroki ku lepszemu zrozumieniu tematu.
Seminarium odbywa się cyklicznie, średnio raz w miesiącu (od listopada 2018 roku do czerwca 2019 roku).

Seminarium jest okazją do:

– przyjrzenia się własnym schematom reagowania na agresję
– poznania czym jest agresja z psychologicznego punktu widzenia
– praktycznego zastosowania Porozumienia bez Przemocy
– określenia dalszych potrzeb uczestników, w celu kontynuacji spotkań w tej tematyce.

Podczas seminarium pracujemy aktywnymi metodami, m.in. psychodramą, dramą, improwizacją, kreatywnym pisaniem.

Seminarium dedykowane jest osobom związanym z systemem pieczy zastępczej (udział bezpłatny, pierwszeństwo udziału).
Chętne osoby spoza pieczy zastępczej – opłata – 50 zł.

Zapisz się

Uczestniczki pierwszego cyklu seminarium:

O prowadzącej:

Anna Ejme – psycholog i coach z ponad 13-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności psychospołecznych. Obecnie w trakcie kształcenia na terapeutę w metodzie psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (Wspieranie Rozwoju Osobowości), Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Coachów TROP, Studium Treningu Grupowego w Krakowie oraz Studium Coachingu Grupowego. Prywatnie mama 2,5-letniej Julii i 5-letniego Mateusza.