+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
  • Superwizja jest metodą pracy, ukierunkowaną na podnoszenie efektywności zawodowej poprzez wymianę doświadczeń uczestników, formułowanie celów do wspólnej i indywidualnej pracy, diagnozowanie źródeł trudności i mocnych stron, które umożliwiają pracę nad rozwiązaniami. Podczas superwizji uczestnicy dotykają również obszarów przekonań i uczuć, dzięki czemu możliwe jest pogłębienie świadomości w zakresie własnej pracy i w konsekwencji rozwój. Superwizją obejmujemy pracę z grupami o charakterze rozwojowo-edukacyjnym (nieterapeutycznym). W szczególności działania superwizyjne dedykujemy zespołom wychowawców w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innym specjolistom pracującym na co dzień z dziećmi i młodzieżą, a także zespołom w organizacjach pozarządowych.
    Możliwa jest także superwizja specjalistyczna, w której oprócz superwizora uczestniczy specjalista danej dziedziny, np. seksuolog.

    Zapytaj o ofertę


    Facylitacja i moderacja spotkań
    Proponujemy także wsparcie podczas spotkań zespołowych, na których pomocna (a czasem niezbędna) może okazać się obecność osoby “z zewnątrz”, merytorycznie niezaangażowanej w pracę grupy. Dzięki jej interwencjom zespół w sposób efektywny może zdefiniować potrzeby lub/i problemy do rozwiązania, przejść konflikt lub go uniknąć, a także wypracować plan działania, a tym samym osiągnąć zamierzone cele spotkania.