+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 • Wola na wakacje

  W 2015 roku w wakacje zorganizowaliśmy dla dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” na warszawskiej Woli kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy. W programie znalazły się aktywne warsztaty, podczas których pracowaliśmy innowacyjnymi metodami takimi jak drama brytyjska, questing, gry i zabawy dydaktyczne oraz hands-on-education (nauka w działaniu), rozwijając między innymi umiejętności komunikacji, współpracy i przedsiębiorczości.

  logo Woli


   

  Główne cele programu:

  • rozwój zainteresowań, poznawanie otaczającego świata;
  • wprowadzanie dzieci w świat wartości poprzez budowanie postaw wobec siebie, innych, świata przyrody, kształtowania umiejętności samooceny;
  • rozwój umiejętności społecznych i współżycia w otoczeniu;
  • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez pracę na mocnych stronach dziecka;
  • rozwój umiejętności brania odpowiedzialności za własne wybory;
  • rozwój samodzielności w działaniu i myśleniu;
  • kształtowanie postaw otwartości i akceptacji.