+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 • Zimą 2015 roku zorganizowaliśmy dla dzieci z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy. Trudno będzie oddać go w słowach, nic bowiem nie pokaże w pełni emocji, jakie towarzyszyły nam i dzieciom w tym czasie. Dzięki naszym „Mikołajom”, czyli niezastąpionym darczyńcom, stało się możliwe zorganizowanie kilku dni, podczas których dzieci (i młodzież!) mogły zaznać wolności, partnerstwa, ciepła, uwagi, sprawczości, zabawy i odpoczynku – w tym aktywnego, takiego jak jazda konna czy spacery. Takie wyjazdy dają też unikalną możliwość spokojnej rozmowy na wiele nurtujących młodzież tematów, na które na co dzień nie ma miejsca. Rozmawialiśmy o planach na przyszłość, o nadziejach i obawach związanych z wyborem ścieżki zawodowej. Był też czas, aby dzieci mogły pozarządzać swoim budżetem podczas zakupów (na co dzień mają swoje pieniądze, ale nie mogą nimi dysponować w pełni tak, jak chcą czy potrzebują), był czas śpiewów, wspólnego robienia ozdób świątecznych, gotowania, aż w końcu odpakowania prezentów i cieszenia się nimi przez resztę wyjazdu.


  Ogrzewaliśmy się przy kominku i przy ognisku, spędzaliśmy czas ze sobą i z zamieszkującymi ośrodek zwierzętami – końmi, psami, kotami, kozami.
  W programie znalazły się aktywne warsztaty, podczas których pracowaliśmy innowacyjnymi metodami takimi jak drama brytyjska, questing, gry i zabawy dydaktyczne oraz hands-on-education (nauka w działaniu), rozwijając między innymi umiejętności komunikacji, współpracy i przedsiębiorczości.

  Główne cele programu:

  • rozwój zainteresowań, poznawanie otaczającego świata;
  • wprowadzanie dzieci w świat wartości poprzez budowanie postaw wobec siebie, innych, świata przyrody, kształtowania umiejętności samooceny;
  • rozwój umiejętności społecznych i współżycia w otoczeniu;
  • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez pracę na mocnych stronach dziecka;
  • rozwój umiejętności brania odpowiedzialności za własne wybory;
  • rozwój samodzielności w działaniu i myśleniu;
  • kształtowanie postaw otwartości i akceptacji.