+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Projekty w toku

Co aktualnie dzieje się w projektach? Zapraszamy do poczytania, zapisów oraz do włączenia się w poszczególne działania – skontaktuj się z nami, jeśli widzisz jakikolwiek swój udział w danym projekcie.

 • P.L.A.Y.A – Project Learning Activating Young Adults

  PLAYA jest to holokratyczna przestrzeń coworkingowa dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, gdzie realizują program trwający 12 tygodni. W PLAYA młodzież z domów dziecka w wieku 15-19 lat, samodzielnie projektuje trzy wyzwania – po jednym w każdym z trzech obszarów kluczowych kompetencji zawodowych: (1) samodzielność i odpowiedzialność, (2) komunikatywna eksperckość oraz (3) współpraca w zróżnicowanym środowisku. W ustrukturyzowaniu pracy pomagają im kręgi współpracy, czyli spotkania szkoleniowo-coachingowe, odbywające się dwa razy w tygodniu oraz indywidualne konsultacje, podczas których uczestnicy mogą pracować nad napotkanymi trudnościami, a także uzyskać merytoryczną pomoc i wsparcie w zaplanowanych przez siebie działaniach.

  Czytaj więcej  • Values in Action: Methods Exchange

   VIA-ME to projekt międzynarodowy, skierowany do młodych (18-30 lat) liderów zmiany społecznej, czyli osób, które chciałyby zrealizować własny projekt społeczny, w wyniku współpracy w międzynarodowym środowisku i w oparciu o własne wartości. W projekcie poznajemy innowacyjne metody pracy z młodzieżą, a następnie, po powrocie do kraju, uczestnicy realizują własne dowolne projekty społeczne pod superwizją starszych trenerów.

   Learn more


   • W kontakcie – zajęcia rozwojowo-edukacyjne z elementami dramy

    Cotygodniowe, stałe zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży z warszawskich domów dziecka, podczas których grupa pracuje nad zdefiniowanym zagadnieniem, problemem lub wyzwaniem. Każde półtoragodzinne zajęcia mają określony cel, ustalany z uczestnikami, który wcześniej może zostać skonsultowany z wychowawcami. Ważną kwestią w dramie jest możliwość pozostawienia uczestnikom decyzyjności w zakresie zarówno formułowania celu, jak i sposobu zakończenia stworzonej podczas zajęć sytuacji. Zajęcia prowadzi zazwyczaj dwóch prowadzących, z których co najmniej jeden jest psychologiem. Poniżej prezentujemy opis samej metody wraz z fazami przebiegu pracy dramowej podczas zajęć.

    Czytaj więcej