+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Projekty w toku

Co aktualnie dzieje się w projektach? Zapraszamy do poczytania, zapisów oraz do włączenia się w poszczególne działania – skontaktuj się z nami, jeśli widzisz jakikolwiek swój udział w danym projekcie.

 • P.L.A.Y.A – Project Learning Activating Young Adults

  PLAYA jest to holokratyczna przestrzeń coworkingowa dla młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, gdzie realizują program trwający 12 tygodni. W PLAYA młodzież z domów dziecka w wieku 15-19 lat, samodzielnie projektuje trzy wyzwania – po jednym w każdym z trzech obszarów kluczowych kompetencji zawodowych: (1) samodzielność i odpowiedzialność, (2) komunikatywna eksperckość oraz (3) współpraca w zróżnicowanym środowisku. W ustrukturyzowaniu pracy pomagają im kręgi współpracy, czyli spotkania szkoleniowo-coachingowe, odbywające się dwa razy w tygodniu oraz indywidualne konsultacje, podczas których uczestnicy mogą pracować nad napotkanymi trudnościami, a także uzyskać merytoryczną pomoc i wsparcie w zaplanowanych przez siebie działaniach.

  Czytaj więcej  • Values in Action: Methods Exchange

   VIA-ME to projekt międzynarodowy, skierowany do młodych (18-30 lat) liderów zmiany społecznej, czyli osób, które chciałyby zrealizować własny projekt społeczny, w wyniku współpracy w międzynarodowym środowisku i w oparciu o własne wartości. W projekcie poznajemy innowacyjne metody pracy z młodzieżą, a następnie, po powrocie do kraju, uczestnicy realizują własne dowolne projekty społeczne pod superwizją starszych trenerów.

   Learn more

   •  

    Educoaching – NVC w działaniu

    W ramach projektu, prowadzimy cykle coachingu zespołowego dla wychowawców warszawskich domów dziecka, włączając Porozumienie Bez Przemocy, jako metodę, sposób, filozofię działania. Coaching grupowy to przestrzeń, w której uczestnicy mogą zdobywać nową wiedzę o sobie, swoim zespole i otoczeniu, wymieniać się doświadczeniami, eksperymentować, wypróbowywać w praktyce przyjęte założenia oraz utrwalać dobre nawyki na poziomie myślenia i działania. Specyfiką coachingu jest możliwość określania przez uczestników szczegółowych tematów spotkań, zgodnie ze swoimi potrzebami. Coaching jest też narzędziem rozwoju zawodowego, które wspiera proces planowania przyszłości zgodnie z systemem wartości podzielanym przez uczestników.

    Czytaj więcej    • W kontakcie – zajęcia rozwojowo-edukacyjne z elementami dramy

     Cotygodniowe, stałe zajęcia dla grupy dzieci i młodzieży z warszawskich domów dziecka, podczas których grupa pracuje nad zdefiniowanym zagadnieniem, problemem lub wyzwaniem. Każde półtoragodzinne zajęcia mają określony cel, ustalany z uczestnikami, który wcześniej może zostać skonsultowany z wychowawcami. Ważną kwestią w dramie jest możliwość pozostawienia uczestnikom decyzyjności w zakresie zarówno formułowania celu, jak i sposobu zakończenia stworzonej podczas zajęć sytuacji. Zajęcia prowadzi zazwyczaj dwóch prowadzących, z których co najmniej jeden jest psychologiem. Poniżej prezentujemy opis samej metody wraz z fazami przebiegu pracy dramowej podczas zajęć.

     Czytaj więcej

     • Sztuka w działaniu

      jest to projekt w którym realizujemy warsztaty rozwojowo-edukacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Czym jest sztuka i do czego jest nam potrzebna? Czy sztuka może dawać super moce? Jaki związek istnieje między alchemią, a sztuką? Czy dzięki sztuce możemy dowiedzieć się czegoś o sobie? Czy potrafi ona grać na naszych emocjach? A czy posiada granice, czy raczej jest jak nasza bezkresna wyobraźnia?

      Program „Sztuka w działaniu” wyzwala sztukę z ram! Poprzez innowacyjne podejście wychodzi poza granice szkolnej edukacji, wprowadzając wartość, jaką jest „wezwanie do działania”. Pozwala dzieciom na samodzielne dojście do prawdy oraz na odkrycie nieograniczonego potencjału, który drzemie w każdym z nas. Umożliwia zajrzenie w głąb siebie, dostrzeżenie tego, co do tej pory było niewidoczne, przytłumione, aby móc wyzwolić na zewnątrz wszystko to, co najlepsze i potrzebne w zmieniającym się, nastawionym na kreatywność i innowacyjność świecie.

      Czytaj więcej