+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl
 • Rozpoczęliśmy działania w kolejnym projekcie wspierającym młodzież w procesie usamodzielnienia. W PLAYi młodzi ludzie pracują nad rozwojem kluczowych kompetencji, umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu są wychowankowie domów dziecka oraz osoby przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dostają oni niezbędne w procesie rozwoju wsparcie i zyskują możliwość zaplanowania swojej przyszłości zawodowej.
  W projekcie udział wezmą 2 grupy młodzieży, każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem trwającym 10 miesięcy.
  Projekt PLAYA o wartości 99 975 zł jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 84 258, 93 zł.

  Każdy z uczestników otrzymuje następujące wsparcie:

  1. Warsztat projektowania ścieżki rozwoju zawodowego;
  2. Udział w kręgach szkoleniowo-coachingowych, podczas których uczestnicy i uczestniczki projektować będą własne wyzwania w obszarach zawodowych, rozwijając aktywność społeczną, inicjatywę i kluczowe kompetencje na rynku pracy;
  3. Stałe, indywidualne wsparcie psychologiczno-zawodowe opiekuna;
  4. Debaty młodzieżowe, organizowane przez uczestników projektu, mające na celu rozwój umiejętności społecznych (autoprezentację, wystąpienia publiczne, komunikację, współpracę, argumentowanie, umiejętności organizacyjne) i wzrost wiedzy ogólnej na temat bieżących spraw życia codziennego. Debaty zostaną poprzedzone warsztatami wystąpień publicznych, podczas których uczestnicy poznają m.in. zasady debaty i podstawy erystyki;

  W PLAYi będziemy stosować różne metody pracy rozwojowej m.in. metodę dramy brytyjskiej, creative writingu, metody aktywizacyjne, symulacje, gry edukacyjne i teatr improwizacji.

  Młodzież biorąca udział w projekcie będzie miała możliwość rozwoju większości kompetencji społecznych, a zwłaszcza: umiejętności pracy w zespole, komunikacji niewerbalnej, przyjmowania i dawani pomocy, przewodzenia innym, wypracowywania konsensusu lub kompromisu, motywowania innych, komunikacji w grupie, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz wchodzenia w interakcję z grupą i przekonywania. Kompetencje międzykulturowe uczestnicy i uczestniczki pozyskają w formie teoretycznej podczas kręgów, natomiast w praktyce będą mogli rozwijać je podczas wakacyjnej pracy u lokalnych pracodawców. We wszystkich działaniach młodzi ludzie pracować będą również nad rozwojem meta-kompetencji, jaką jest umiejętność podejmowania inicjatywy. Wyjątkową możliwość pracy nad tą kompetencją uczestnicy będą mieli podczas wolontariatów, które każdy samodzielnie wybierze i zorganizuje wg własnych zainteresowań i możliwości.

  Na koniec projektu każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie nabytych kompetencji społecznych oraz działań, w jakich wziął udział w formie wystandaryzowanego certyfikatu.

  HARMONOGRAM działań:

  1. Warsztat projektowania ścieżki rozwoju zawodowego
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 20 czerwca 2019 r, godz. 10.30-18.00

  2. Krąg szkoleniowo-coachingowy I
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 20 lipca 2019 r, godz. 10.00-18.00

  3. Krąg szkoleniowo-coachingowy II
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 14 września 2019 r, godz. 10.00-18.00

  4. Krąg szkoleniowo-coachingowy III
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 19 października 2019 r, godz. 10.00-16.00

  5. Warsztat wystąpień publicznych I
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 20 października 2019 r, godz. 10.00-16.30

  6. Krąg szkoleniowo-coachingowy IV
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 2 listopada 2019 r, godz. 10.00-18.00

  7. Warsztat wystąpień publicznych II
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 11 listopada 2019 r, godz. 10.00-16.30

  8. Krąg szkoleniowo-coachingowy V
  miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
  termin: 30 listopada 2019 r, godz. 10.00-18.00

  9. Debata I
  miejsce: Przestrzeń from Facebook, Warszawa, ul. Koszykowa 61
  termin: 17 grudnia 2019 r, godz. 16:00-20:00

  9. Debata II
  miejsce: Przestrzeń from Facebook, Warszawa, ul. Koszykowa 61
  termin: 15 stycznia 2020 r, godz. 16:00-20:00


  Od lipca 2019 r. odbywają się Kręgi, na których każdy uczestnik pracuje nad rozwojem swoich kompetencji.
  Młodzież rozpoczęła również działania w ramach wolontariatu i aktualnie działają między innymi:
  – w Stowarzyszeniu „Nadzieja na Mundial” – 2 osoby
  – w Fundacji Świat Ludzkich (S)praw z siedzibą w Piasecznie przy ul. Staszica 8, od 1 października 2019 r – 1 osoba
  – w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w sztabie Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej 16, w dniu wielkiego finału 12 stycznia 2020 – 4 osoby
  – w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w organizacji biegu, 11 stycznia 2020 o godzinie 11:45 – 4 osoby

  Zakończony Wolontariat:

  – w Amnesty International przy organizacji Maratonu Warszawskiego w terminie 27-29 września 2019 r. – 1 osoba
  – w Fundacji Cultureshock przy organizacji Forum Aplikacji i Gier Mobilnych, które odbyło się 8 października 2019 r w „Przestrzeń from Facebook” ul. Koszykowa 61 w Warszawie – 6 osób
  – w Schronisku „Na Paluchu”, które mieści się w Warszawie przy ul. Paluch 2, od sierpnia do października 2019 r – 1 osoba

  Już za nami:

  W czerwcu odbył się warsztat Projektowania Ścieżki Rozwoju Zawodowego, na którym podopieczni przyglądali się na jakim etapie ścieżki zawodowej znajdują się aktualnie i jakie będą dalsze działania, jakie mają wartości i co muszą robić by podążać drogą zawodową w zgodzie ze swoimi wartościami.

  W październiku i listopadzie odbyły się warsztaty wystąpień publicznych przygotowujące młodzież do zorganizowania i udziału w debatach, będących częścią projektu. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, czym są wystąpienia publiczne, jak je przygotować, aby utrzymać uwagę publiczności, na co zwrócić uwagę podczas przemówienia. Swoich sił próbowali przed kamerą najpierw w indywidualnych wystąpieniach, po których otrzymywali rozwojową informację zwrotną, a następnie w grupowych debatach, w których każdy mógł być kolejno w określonej roli: debatującego, publiczności lub moderatora. Tematy debat młodzież wybierała samodzielnie, spośród interesujących ją zagadnień – rozmawialiśmy m.in. o tym, czy program 500+ jest dobrym pomysłem, czy Polska powinna przywrócić karę śmierci, czy zalegalizować marihuanę, po co żyjemy, dlaczego boimy się policji – w każdej debacie spotykały się przeciwne opinie, dzięki czemu młodzież mogła ćwiczyć krytyczne myślenie, sztukę prowadzenia sporów i uczyć się przyjmowania perspektywy innej osoby.