+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

sztuka„Sztuka w działaniu” jest to projekt w którym realizujemy warsztaty rozwojowo-edukacyjne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Czym jest sztuka i do czego jest nam potrzebna? Czy sztuka może dawać super moce? Jaki związek istnieje między alchemią, a sztuką? Czy dzięki sztuce możemy dowiedzieć się czegoś o sobie? Czy potrafi ona grać na naszych emocjach? A czy posiada granice, czy raczej jest jak nasza bezkresna wyobraźnia?

Program „Sztuka w działaniu” wyzwala sztukę z ram! Poprzez innowacyjne podejście wychodzi poza granice szkolnej edukacji, wprowadzając wartość, jaką jest „wezwanie do działania”. Pozwala dzieciom na samodzielne dojście do prawdy oraz na odkrycie nieograniczonego potencjału, który drzemie w każdym z nas. Umożliwia zajrzenie w głąb siebie, dostrzeżenie tego, co do tej pory było niewidoczne, przytłumione, aby móc wyzwolić na zewnątrz wszystko to, co najlepsze i potrzebne w zmieniającym się, nastawionym na kreatywność i innowacyjność świecie.

Główne cele:

  • inicjowanie zmian w sferze podejścia uczestników do edukacji przez sztukę;
  • zapoznanie dzieci z różnorodnymi zagadnieniami związanymi ze światem sztuki poprzez zróżnicowane i innowacyjne metody;
  • rozwój umiejętności myślenia kreatywnego, abstrakcyjnego i krytycznego, wyobraźni oraz umiejętności wypowiadania się;
  • inicjowanie swobodnej ekspresji;
  • rozwój wyobraźni;
  • kształtowanie postawy wrażliwej na piękno, otwartej oraz twórczej;
  • rozwój kompetencji m.in.: społecznych, świadomości i ekspresji kulturalnej i innowacji.

Program „Sztuka w działaniu” opiera się na kilku filarach (zakres tematyczny dostosowany do wieku i rozwoju grupy):

Edukacja – przekazujemy dzieciom  wiedzę z zakresu sztuki: historia sztuki; podstawowe pojęcia; wybrane nurty oraz dziedziny sztuki; środki wyrazu;  techniki plastyczne;

Innowacja – wiedzę przekazujemy za pomocą innowacyjnych metod nauczania, które skuteczniej aktywizują uczestników oraz stymulują ich do jeszcze lepszego rozumienia i zapamiętywania przedstawianego im materiału.

Doświadczenie – w naszych działaniach edukacyjnych szukamy indywidualnych doświadczeń, które budują historię jednostki. Sztuka w naszym rozumieniu, to zawsze sztuka życia.

Twórczość – swobodna, nieprzymuszona ekspresja bez zewnętrznych ram oceniania. Twórczość ma być dla dzieci zabawą, nową formą realizacji siebie, bez nałożonego przymusu i ustalonych kryteriów. Chcemy dzieci zachęcać do twórczych działań i wspierać ich wysiłki!

Działanie – przedstawioną wiedzę zamieniamy w działanie. Na naszych zajęciach nie zabraknie przestrzeni do ekspresji i do działań skierowanych na kształtowanie umiejętności, postaw oraz cech osoby twórczej.

Rozwój – nasz program nastawiony jest na kształtowanie kompetencji: społecznych (w tym empatii, tolerancji, pracy nad emocjami, asertywności, umiejętności pracy w zespole), naukowych (zdolności do myślenia naukowego, przyczynowo-skutkowego, umiejętności wyciągania wniosków) oraz inicjatywy i przedsiębiorczości (rozumianych, jako zdolność do wcielania pomysłów w czyn z nastawieniem na  podejmowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz na etykę w działaniu).

Indywidualizacja  to uczestnicy stają się projektantami programu. Na pierwszych zajęciach zostaną dzieciom przedstawione tematy spotkań. Będą same mogły wybrać ich kolejność, a także zaproponować własny, który szczególnie je interesuje.

Dobrowolność – jesteśmy zwolennikami edukacji bez przymusu. Pokazujemy dzieciom, że to oni sami biorą odpowiedzialność za uczestnictwo i zaangażowanie w zajęciach, a tym samym za własną edukację oraz rozwój.