+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Trampolina: program rozwoju ścieżki zawodowej – edycja 2017

 • Po dużym zainteresowaniu i licznych sukcesach jakie odniosły dwie pierwsze edycje Trampoliny teraz ruszamy z kolejną grupą! Ponieważ zapotrzebowanie dalej jest duże, program dedykujemy w całości młodzieży z domów dziecka, którą niezmiennie wspieramy w procesie usamodzielniania. Głównym celem zajęć jest przybliżenie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat życia zawodowego. W tym roku do programu dołączamy trening zarządzania czasem i planowania działań. Osoby zainteresowane mogą już teraz przystąpić do procesu rekrutacji. Obecnie absolwenci poprzednich edycji Trampoliny otrzymują dalej wsparcie od Fundacji Atalaya w realizowaniu postawionych sobie celów oraz realizują się w innych programach rozwojowych prowadzonych przez fundację.

  Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  Podczas zajęć młodzież stworzy własną ścieżkę zawodową oraz wyznaczy sobie indywidualne cele w oparciu o swoje mocne strony i zainteresowania. Przejdą trening autoprezentacji przygotowujący ich od kontaktów z przyszłymi pracodawcami. Na koniec w popracujemy nad efektywnym zarządzaniem czasu i planowaniem działań. Wszystkie zajęcia odbędą się w formie warsztatowej.

  Główne cele programu:

  • wsparcie uczestników w zakresie właściwego wyboru ścieżki rozwoju i kształcenia;
  • wypracowanie własnej ścieżki rozwojowej przez każdego uczestnika (Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego);
  • zwiększenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie planowania działań i zarządzania sobą w czasie ;
  • wspieranie procesu usamodzielniania oraz rozwój umiejętności brania odpowiedzialności za własne wybory;
  • rozwój samodzielności w działaniu i myśleniu;
  • zwiększenie poziomu umiejętności pracy w zespole, autoprezentacji, zarządzania czasem i komunikacji;
  • rozwijanie postaw kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości;
  • wzrost poczucia pewności siebie i własnej wartości;
  • kształtowanie postaw otwartości i akceptacji.