+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Regulamin zakupu

Regulamin zakupu produktów Fundacji Atalaya

§1
Zasady ogólne

 1. Kupujący ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 2. Sprzedaż biletów jest prowadzona przez Fundację Atalaya, zarejestrowaną w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów zdrowotnych, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000525808, NIP 527-272-16-21, REGON 147464754.
 3. Zapytania odnośnie sprzedaży biletów prosimy kierować mailowo na fundacja@atalaya.pl lub telefonicznie na: +48 503 780 098.

§2
Procedura zakupu

 1. Zakupienie biletów możliwe jest poprzez stronę internetową www.atalaya.pl/projekty-w-toku/kozetka. Dostępny jest jeden rodzaj biletu. Koszt biletu to 40PLN. Miejsca stojące są nienumerowane.
 2. Po dokonaniu wyboru ilości biletów należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności oraz opcję dostawy biletów.
 3. Po opłaceniu zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych na adres e-mail podany przez Kupującego w procesie zakupu wysyłany jest bilet elektroniczny w postaci załącznika. Bilety są nienumerowane. Nie ma konieczności okazania wydrukowanego biletu przy wejściu. Należy podać jedynie nazwisko osoby kupującej.
 4. W przypadku wyboru płatności zwykłym przelewem Kupujący wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji biletu na wybrane przez siebie wydarzenie. Następnie na podany przez Kupującego w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie rezerwacji biletów oraz niezbędne dane do przelewu. Po realizacji przelewu zgodnie z instrukcją, która znajduje się w we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji oraz zaksięgowaniu środków na rachunku Fundacji Atalatya Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z podziękowaniem za dokonanie płatności i potwierdzeniem zarejestrowania płatności oraz bilet elektroniczny w postaci załącznika.
 5. Ceny biletów mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży.
 6. Zakupu biletu można dokonać również w dniu wydarzenia na miejscu. Możliwa jest jedynie płatność gotówką.

§3
Cel wykorzystania przychodu

 1. Przychód ze sprzedaży wykorzystany będzie jedynie na działania zgodne z naszymi celami statutowymi.
 2. W przypadku niektórych kampanii podajemy cel zbiórki i kwotę docelową, którą chcemy zebrać. W takiej sytuacji na stronie projektu podana jest łączna kwota zebranych pieniędzy lub/i procentowy ich wskaźnik. Ta kwota nie jest udostępniana w czasie rzeczywistym i może odbiegać od rzeczywistej sumy wpłat w danej chwili.
 3. Płatności są obsługiwane przez operatorów płatności:
  – system płatności tpay.com – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e-mail: kontakt@tpay.com.
  – firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 4. Płatności można wpłacić za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. i PayPal, tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i przelewu w oddziale banku lub na poczcie, a także poprzez przelew na konto bankowe.
 5. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Kupujący dokonujący wpłaty po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Kupujący otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Kupujący powraca do strony internetowej Fundacji Atalaya.
 6. W przypadku niegotówkowej zapłaty za bilet, całkowita cena zakupu uwzględniać może także opłatę transakcyjną. O wysokości opłaty transakcyjnej Klient zostanie poinformowany przed umożliwieniem mu dokonania zakupu biletu na wydarzenie.

§3
Dane osobowe

 1. Dokonując zakupu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi wydarzenia. Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz kwotę wpłaty. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej polityce prywatności.
 2. Fundacja Atalaya nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i dokonanych przez nich wpłat bez ich wiedzy i zgody.

§4
Zwrot zakupu

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od zakupu oraz zażądać zwrotu pełnej kwoty w terminie 7 dni od jej wpłacenia jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia. W celu uzyskania zwrotu napisz do nas na adres: fundacja@atalaya.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie słów: „Zwrot zakupu”. W przypadku dokonania zwrotu z powodu niezależnego od organizatora (tj. zmiana terminu czy miejsca wydarzenia, odwołanie wydarzenia), kwota zwrotu pomniejszona będzie o koszt opłaty serwisowej (prowizje narzucone przez system płatności oraz koszt wykonania przelewu zwrotnego).
 2. Aby dokonać zwrotu biletu w przypadku odwołania wydarzenia należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: fundacja@atalaya.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność.
 3. W przypadku zmiany daty lub miejsca wydarzenia Fundacja Atalaya poinformuje osoby posiadające bilet o nowym miejscu oraz terminie wydarzenia. Aby dokonać zwrotu biletu należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: fundacja@atalaya.pl podając informację o chęci zwrotu biletu oraz numer rezerwacji.
 4. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych.

§5
Bezpieczeństwo wpłat

 1. Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL, dokładnie tak jak Twój bank. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności: tpay.com, prowadzonego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. oraz PayPal.

§6
Wstęp i uczestnictwo

 1. Fundacja Atalaya oraz właściciel lub zarządca obiektu, w którym odbywa się wydarzenie są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków wydarzenia lub warunków przez nich ustalonych.
 2. W przypadku spóźnienia, obsługa wydarzenia podejmie starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na wydarzenie, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.