+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Porozumienie „Jeszcze więcej”

Aby móc działać z jeszcze większą skutecznością zawarłyśmy porozumienie z Fundacją „Po DRUGIE”, Fundacją „Program Pomocy Pierwsza Praca”,”Fundacją Robinson Crusoe” oraz „Fundacją Samodzielni Robinsonowie”.

Chcemy wspólnie działać na rzecz młodzieży, dobrych i nowoczesnych rozwiązań, rzetelnego przygotowania i przebiegu procesu usamodzielnienia.

Wspólnie uruchamiamy nową inicjatywę, wierząc, że trzeba tworzyć silne partnerstwa, które łączą te same wartości. W naszym przypadku są to:

  • wysoka jakość oferty,
  • transparentność działań,
  • zindywidualizowane podejście (po pierwsze człowiek),
  • uważność i zaufanie,
  • współpraca.

Porozumienie prowadzi do następujących celów :

  • podnoszenie jakości pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi,
  • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk,
  • tworzenie nowych rozwiązań w zakresie usamodzielnienia,
  • prowadzenie lobbingu oraz działań rzeczniczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem uczestników przez proces usamodzielnienia,
  • zwiększenie możliwości młodzieży znajdującej się w procesie usamodzielnienia poprzez kierowanie jej do odpowiednich form wsparcia (umożliwienie rotacji młodzieży między Partnerami w celu tworzenia najlepszej oferty).