+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Teatr forum- scena blisko życia

W projekcie zostaną przygotowane i wystawione przedstawienia z wykorzystaniem interaktywnej metody Teatru Forum. Zaprezentujemy historię, która porusza ważny temat dla przebywającej w pieczy zastępczej (domu dziecka) młodzieży, związany z codziennością placówki.

W proces powstawania przedstawienia udało nam się zaangażować młodzież i wychowawców z pieczy zastępczej. Przeprowadziłyśmy wywiady aby zainspirować się do tworzenia historii. Niebawem zespół aktorski rozpocznie intensywne spotkania w celu tworzenia scenariusza oraz próby. Jedną z części procesu powstawania spektaklu będą profesjonalne konsultacje reżyserskie. Przedstawienie zostanie przygotowane i wystawione w Warszawie Teatrze Ochoty.

Wszystkie osoby, które będą tworzyć spektakl i w nim zagrają, były uczestniczkami międzynarodowego szkolenia “Introduction to Forum Theater”, które poprowadziła Erika Eva – fińska reżyserka, choreografka i nauczycielka, w ramach projektu “Metaphors of Us”,

Czym jest Teatr Forum?

Teatr Forum umożliwia widowni obejrzenie historii, a następnie wprowadzenie zmian, poprzez pokierowanie aktorów lub wejście na scenę i odegranie wybranej roli w inny sposób. Dzięki temu, podczas przedstawienia u publiczności dochodzi nie tylko do refleksji, ale także do działania. Sprawdzając różne alternatywy i rozwiązania, w tematyce z którą widownia ma do czynienia na co dzień, publiczność nie tylko ma możliwość przemyśleć problem, ale również improwizując wcielać poprzez działanie możliwe rozwiązania. Przez całość spektaklu widownię przeprowadza dżoker, który stanowi pomost między nią a aktorami, zadaje pytania, moderuje proces i dba o efektywny przebieg wydarzenia.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój kompetencji budowania relacji, wzrost wiedzy i świadomości na temat kluczowych obszarów życia, które stanowią wyzwanie i trudność zarówno dla młodzieży, jak i dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także wzrost zaangażowania grupy docelowej w szukanie i tworzenie możliwych rozwiązań, dróg rozwoju i obszarów, które można zmienić. Poprzez realizację projektu chcemy zaktywizować środowisko pieczy zastępczej do zmiany myślenia o sposobie budowania relacji, zachęcić do działania i wdrażania nowych rozwiązań, w których liczy się podmiotowość danej osoby, jej potrzeby i emocje.

Więcej informacji już wkrótce.