+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Teatr forum- Scena blisko życia

Czy wiesz, że istnieje  teatr interaktywny, w którym widz ma możliwość zmienić bieg historii? Teatr Forum umożliwia właśnie takie rozwiązanie! Publiczność nie tylko obdarza refleksją to, co dzieje się w spektaklu, ale również ma możliwość wcielić się w rolę bohatera lub bohaterki i zmienić bieg wydarzeń.

6 i 7 października wystawiłyśmy dwukrotnie spektakl pt. “Wychowanie do niesamodzielności” w formule Teatru Forum. To historia, która poruszyła ważny dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (domu dziecka) temat zasad i wyzwań obecnych w codziennym życiu placówek.

Wystąpił zespół Fundacji Atalaya: Anna Ejme, Paulina Jędrzejewska, Katarzyna Lewiecka-Kusio, Marzena Stopa, Paulina Woźniak.

W proces powstawania przedstawienia udało nam się zaangażować młodzież i wychowawców z pieczy zastępczej. Przeprowadziłyśmy wywiady aby zainspirować się do tworzenia historii. Zespół aktorski stworzył sztukę od postaw. Jedną z części procesu powstawania spektaklu były profesjonalne konsultacje reżyserskie. Przedstawienie zostało przygotowane i wystawione w Warszawie Teatrze Ochoty.

Wszystkie osoby, które tworzyły spektakl i w nim zagrały, były uczestniczkami międzynarodowego szkolenia “Introduction to Forum Theater”, które poprowadziła Erika Eva – fińska reżyserka, choreografka i nauczycielka, w ramach projektu “Metaphors of Us”,

Czym jest Teatr Forum?

Teatr Forum umożliwia widowni obejrzenie historii, a następnie wprowadzenie zmian, poprzez pokierowanie aktorów lub wejście na scenę i odegranie wybranej roli w inny sposób. Dzięki temu, podczas przedstawienia u publiczności dochodzi nie tylko do refleksji, ale także do działania. Sprawdzając różne alternatywy i rozwiązania, w tematyce z którą widownia ma do czynienia na co dzień, publiczność nie tylko ma możliwość przemyśleć problem, ale również improwizując wcielać poprzez działanie możliwe rozwiązania. Przez całość spektaklu widownię przeprowadza dżoker, który stanowi pomost między nią a aktorami, zadaje pytania, moderuje proces i dba o efektywny przebieg wydarzenia.

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój kompetencji budowania relacji, wzrost wiedzy i świadomości na temat kluczowych obszarów życia, które stanowią wyzwanie i trudność zarówno dla młodzieży, jak i dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także wzrost zaangażowania grupy docelowej w szukanie i tworzenie możliwych rozwiązań, dróg rozwoju i obszarów, które można zmienić. Poprzez realizację projektu chcemy zaktywizować środowisko pieczy zastępczej do zmiany myślenia o sposobie budowania relacji, zachęcić do działania i wdrażania nowych rozwiązań, w których liczy się podmiotowość danej osoby, jej potrzeby i emocje.

Projekt współfinansowany jest ze środków miasta stołecznego Warszawy. 

Partnerem projektu jest Teatr Ochoty.

Spektakle są realizowane w ramach upowszechniania rezultatów projektu Metaphors of Us – Empowering adults in foster care system, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.