+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

 • Fundacja wraca do współpracy ze swoim partnerem z Portugalii! Kontynuujemy przygodę jaką był wyjazd „Cultured Up” dzięki nowemu projektowi „Tell Me Your Story”.
  Podczas wymiany młodzieżowej na Maderze dużo rozmawialiśmy o kulturze, o naturze, o kuchni i o dziedzictwie narodowym. Zebrała nam się wyjątkowo zgrana grupa, która była też gotowa poopowiadać o swoich własnych, osobistych historiach i jak wpisują się w naszą kulturę.


  Naszą metodą pracy jest digital story-telling. Chcieliśmy wykorzystać medium, które byłoby dostosowane do codzienności młodzieży. Nawet 3 minutowy filmik może ujawnić kawałek nas, którym chcemy podzielić się ze światem. Młodzież pracowała w parach mieszanych – po jednej osobie z każdego kraju – wyszukując własny ważny dla siebie temat, tworząc storyboardy, zbierając media, nagrywając historię i montując końcowy produkt.
  Niesamowicie zaskoczył nas pełny wachlarz różnych historii, które zdecydowali się zaprezentować. Są to treści autentyczne, emocjonujące, wzruszające i do bólu szczere.
  Dodatkową okazją do refleksji i zbierania mediów były nasze wycieczki skierowane na poznanie lokalnej kultury i natury. Spacer Doliną Kościeliską jest unikatową okazją do zastanowienia się jak warunki atmosferyczne i geograficzne wpłynęły na historię i tradycje rejonu. Możemy też porównać to do rzeczywistości Madery, oddalonej od kontynentu.

  Każdy z naszych wyjazdów międzykulturowych ma za zadanie wspierać młodych w podejmowaniu inicjatywy, wychodzeniu z własnej strefy komfortu i zwiększanie świadomości kulturowej. W kilku przypadkach dostajemy też od nauczycieli informacje zwrotną, że skok w języku angielskim po tygodniu projektu jest większy niż podczas pracy na zajęciach przez semestr. To co jest wyjątkowe w projekcie „Tell Me Your Story” to rozwój kompetencji cyfrowych i wykorzystywanie nowych mediów do dzielenia się własnymi historiami.