Czym jest CUMA?

Centrum Usamodzielnienia Młodzieży Atalaya to bezpieczna przystań na drodze do usamodzielnienia młodych osób. Miejsce, w którym młodzież otrzymuje długofalowe wsparcie w obszarach rozwojowych.

 

Dla kogo jest CUMA?

Jest to miejsce dla młodzieży w wieku 15 – 29 lat (głównie 16-20), przebywającej w systemie pieczy zastępczej czyli w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych oraz dla tej, która pieczę opuściła.

CUMA oferuje także wsparcie dla młodzieży niezwiązanej z pieczą zastępczą, która aktualnie jest w trudnej sytuacji życiowej/ rodzinnej.

Obszary wsparcia:

1) Zawodowe i edukacyjne (wsparcie w przygotowaniu do podjęcia pracy i uzyskaniu zatrudnienia; wsparcie w kontynuowaniu nauki; rozwój kompetencji zawodowych)

2) Interpersonalne (relacje z otoczeniem; umiejętności komunikacyjne, współpracy, rozwiązywania konfliktów).

3) Intrapersonalne (relacje ze sobą, świadomość mocnych stron i obszarów rozwojowych, celu życiowego, zdolność empatii, rozwój motywacji wewnętrznej, rozwój poczucia własnej wartości)

 4) Systemowe (wsparcie w zakresie życia codziennego: kwestie mieszkaniowe, urzędnicze, prawne itp.)

5) Mieszkaniowe – prowadzimy 5 mieszkań wspomaganych dla młodzieży opuszczającej pieczę, w ramach projektu „Sami-dzielni”.

 

Z czego składa się CUMA?

Program mieszkań wspomaganych

Mieszkania treningowe dla młodzieży

Reedukacja

Wsparcie m.in. w postaci korepetycji

Know-how

Program edukacyjno-rozwojowy

Safehouse

Bezpieczna przestrzeń spotkaniowa

PLAYA

Program rozwoju kompetencji zawodowych

Wsparcie specjalistyczne

Pomoc psychologiczna, prawna, terapeutyczna

Aktualności

Bieżące wydarzenia w Centrum Usamodzielnienia Młodzieży Atalaya:

House Denim Days- co nowego?

House Denim Days- co nowego?

Dzięki współpracy z firmą LPP i kampanii „House – Denim Days”, mamy możliwość mi.in. współfinansowania udziału młodzieży w wybranych kursach edukacyjnych!

Podsumowanie 2020

Podsumowanie 2020

To był niełatwy, aczkolwiek piękny dla nas pod wieloma względami rok.
Zobaczcie, ile się u nas wydarzyło i jakie sukcesy mieli nasi podopieczni!

Co tu się w ogóle wydarzyło?!

Co tu się w ogóle wydarzyło?!

Powstał scenariusz, zaprosiliśmy do współpracy chłopaków, których zna pół Polski i powstał filmik, który zobaczyło prawie 1,5 miliona osób… Efekt? Poczytajcie!

Zgłoś się

Młodzieży pozostającej z nami w relacji

Procent naszych podopiecznych, którzy zdali maturę

Wolnych miejsc w mieszkaniach treningowych

Wypitych kaw i herbat od początku roku