Czym jest CUMA?

Centrum Usamodzielnienia Młodzieży Atalaya to bezpieczna przystań na drodze do usamodzielnienia młodych osób. Miejsce, w którym młodzież otrzymuje długofalowe i holistyczne wsparcie w kluczowych obszarach życia.

 

Dla kogo jest CUMA?

Jest to miejsce dla młodzieży w wieku 15 – 29 lat (głównie 16-21), przebywającej w systemie pieczy zastępczej czyli w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych oraz dla tej, która pieczę opuściła.

CUMA oferuje także wsparcie dla młodzieży niezwiązanej z pieczą zastępczą, która aktualnie jest w trudnej sytuacji życiowej/ rodzinnej.

Obszary wsparcia:

1) Zawodowe i edukacyjne (wsparcie w przygotowaniu do podjęcia pracy i uzyskaniu zatrudnienia; wsparcie w kontynuowaniu nauki; rozwój kompetencji zawodowych)

2) Interpersonalne (relacje z otoczeniem; umiejętności komunikacyjne, współpracy, rozwiązywania konfliktów).

3) Intrapersonalne (relacje ze sobą, świadomość mocnych stron i obszarów rozwojowych, celu życiowego, zdolność empatii, rozwój motywacji wewnętrznej, rozwój poczucia własnej wartości)

4) Systemowe (wsparcie w zakresie życia codziennego: kwestie mieszkaniowe, urzędnicze, prawne itp.)

5) Mieszkaniowe – prowadzimy 5 mieszkań wspomaganych dla młodzieży opuszczającej pieczę, w ramach projektu “Lighthouse”.

 

Z czego składa się CUMA?

Program mieszkań wspomaganych

5 mieszkań treningowych dla młodzieży w Warszawie

Kursy zawodowe i edukacyjne

Dowolne, zgodne z potrzebami i ścieżką rozwoju kursy rozwoju zawodowego, warsztaty doszkalające oraz niezbędny sprzęt

Warsztaty rozwojowe

Szkolenia rozwoju umiejętności i wiedzy, dostosowane do potrzeb

Safehouse

Bezpieczna przestrzeń spotkaniowa, integracyjna – otwarta dla każdego – spotkania w naszej przetrzeni raz w miesiącu

Grupy wsparcia

Dwie grupy wsparcia – dla młodszych (14-17) oraz dla starszych (18+).

Wsparcie specjalistyczne i reedukacja

Pomoc psychologiczna, korepetycje, pomoc prawna, terapeutyczna

Aktualności

Bieżące wydarzenia w Centrum Usamodzielnienia Młodzieży Atalaya:

Raport z działań Fundacji w 2023

Raport z działań Fundacji w 2023

Zapraszamy do przeglądu naszych zeszłorocznych działań. Przeczytacie w nim o projektach jakie zrealizowałyśmy, rezultatach naszych działań, współpracy z organizacjami i o udziale w ważnych dla nas wydarzeniach.

Raport “Start w dorosłość”

Raport “Start w dorosłość”

Raport jest zaproszeniem do rozmowy oraz otwartej i szczerej dyskusji o potencjałach obecnego systemu i jego ograniczeniach w perspektywie deinstytucjonalizacji, która powinna być bezpieczna dla dziecka.

Co się kryje za agresją?

Co się kryje za agresją?

Co się kryje za agresją? No to pytanie szukaliśmy odpowiedzi podczas dwudniowego szkolenia, które poprowadziłyśmy w Łodzi dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zgłoś się

młodzieży pozostającej z nami w relacji

wyczekany i obłożony masą pracy status OPP! 🙂

wolnych miejsc w mieszkaniach treningowych

wypitych kaw i herbat od początku roku

Skip to content