Empowering adults in foster care system

The project aimed to enrich and develop Atalaya trainers’ competences in the field of new, innovative approaches of work – Forum Theatre & Figurines Method (IFS).

teatr forum- scena blisko życia

W ramach projektu stworzyłyśmy spektakl pt. “Wychowanie do niesamodzielności” w formule Teatru Forum. To historia, która poruszyła tematy ważny dla młodzieży z pieczy zastępczej.

My Story My Strength

In winter 2020 we were in Polish mountains with organizations “Youth Spirit Center” from Jordan and “Youth for Equality” Slovakia for project “My Story My Strength”.

Krok w rozwoju

Współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa projekt “Krok w rozwoju” pozwolił nam doposażyć prowadzone przez nas Centrum Usamodzielnienia Młodzieży Atalaya (CUMA).

Empatia w działaniu

Celem warsztatów był rozwój umiejętności, które pomogą w odkrywaniu i uświadomieniu swoich wartości, zobaczenia wartości jako zasobów oraz rozwój postawy otwartości i empatii.

Taste The Culture

Our youth worked on the super-important competence needed at the start, when leaving the life of the institution. They will look for the answer to the question – How to cook healthy and cheap?

Pierwsza Przymiarka

Udział w projekcie to „Pierwsza przymiarka” do startu w dorosłość i życia na własny rachunek. Jest to program aktywizacji zawodowej, który już po raz drugi Atalaya realizuje z firmą LPP.

Bezpieczny staż

Projekt umożliwił zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Staże były dla młodzieży często pierwszym zetknięciem z rynkiem pracy i możliwością sprawdzenia siebie w roli pracownika.

Zapraszamy

do współpracy

Biuro

ul. Wolska 66/39
01-134 Warszawa

KONTAKT

fundacja@atalaya.pl
+48 665 312 958