PLAYA

Projekt wspierał młodzież w procesie usamodzielnienia. W PLAYi młodzi ludzie pracowali nad rozwojem kluczowych kompetencji, umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy. Uczestnikami projektu byli wychowankowie domów dziecka oraz osoby przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dostali oni niezbędne w procesie rozwoju wsparcie i zyskali możliwość zaplanowania swojej przyszłości zawodowej.
W projekcie udział wzięły 2 grupy młodzieży, każdy uczestnik został objęty wsparciem trwającym 10 miesięcy.
Projekt PLAYA o wartości 99 975 zł był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 84 258, 93 zł.

 

Każdy z uczestników otrzymał następujące wsparcie:

Warsztat projektowania ścieżki rozwoju zawodowego;
2. Udział w kręgach szkoleniowo-coachingowych, podczas których uczestnicy i uczestniczki projektowali własne wyzwania w obszarach zawodowych, rozwijając aktywność społeczną, inicjatywę i kluczowe kompetencje na rynku pracy;
3. Stałe, indywidualne wsparcie psychologiczno-zawodowe opiekuna;
4. Debaty młodzieżowe, organizowane przez uczestników projektu, które miały na celu rozwój umiejętności społecznych (autoprezentację, wystąpienia publiczne, komunikację, współpracę, argumentowanie, umiejętności organizacyjne) i wzrost wiedzy ogólnej na temat bieżących spraw życia codziennego. Debaty zostały poprzedzone warsztatami wystąpień publicznych, podczas których uczestnicy poznali m.in. zasady debaty i podstawy erystyki.
W PLAYi stosowaliśmy różne metody pracy rozwojowej m.in. metodę dramy brytyjskiej, creative writingu, metody aktywizacyjne, symulacje, gry edukacyjne i teatr improwizacji.

Młodzież biorąca udział w projekcie miała możliwość rozwoju większości kompetencji społecznych, a zwłaszcza: umiejętności pracy w zespole, komunikacji niewerbalnej, przyjmowania i dawani pomocy, przewodzenia innym, wypracowywania konsensusu lub kompromisu, motywowania innych, komunikacji w grupie, udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej oraz wchodzenia w interakcję z grupą i przekonywania. Kompetencje międzykulturowe uczestnicy i uczestniczki pozyskali w formie teoretycznej podczas kręgów, natomiast w praktyce mogli rozwijać je podczas wakacyjnej pracy u lokalnych pracodawców. We wszystkich działaniach młodzi ludzie pracowali będą nad rozwojem meta-kompetencji, jaką jest umiejętność podejmowania inicjatywy. Wyjątkową możliwość pracy nad tą kompetencją uczestnicy mieli podczas wolontariatów, które każdy samodzielnie wybrał i zorganizował wg własnych zainteresowań i możliwości.

Na koniec projektu każdy uczestnik otrzymał potwierdzenie nabytych kompetencji społecznych oraz działań, w jakich wziął udział w formie wystandaryzowanego certyfikatu.

W lutym i marcu odbyła się rekrutacja drugiej grupy projektu. Zostało zrekrutowanych 12 nowych, zmotywowanych i chętnych do rozwoju uczestników. Druga grupa projektu PLAYA tworzyła ostatnio swoje ścieżki rozwoju zawodowego. Było dużo śmiechu, wzruszeń, refleksji, nostalgii, dużo planów na przyszłość i pomysły na realizację.

HARMONOGRAM działań:
1. Warsztat projektowania ścieżki rozwoju zawodowego
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39 – warsztat prowadzony on-line
termin: 20 i 21 maja 2020 r, godz. 15:00-17:30
2. Krąg szkoleniowo-coachingowy I
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 27 czerwca 2020 r, godz. 10.00-18.00
3. Krąg szkoleniowo-coachingowy II
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 16 lipca 2020 r, godz. 10.00-18.00
4. Krąg szkoleniowo-coachingowy III
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 21 sierpnia 2020 r, godz. 10.00-18.00
5. Krąg szkoleniowo-coachingowy IV
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 26 września 2020 r, godz. 10.00-18.00
6. Warsztat wystąpień publicznych I
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 16 października 2020 r, godz. 16.00-20.00
7. Krąg szkoleniowo-coachingowy V a
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 30 października 2020 r, godz. 16.00-20.00
8. Krąg szkoleniowo-coachingowy V b
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 31 października 2020 r, godz. 9.00-13.00
9. Warsztat wystąpień publicznych II a
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 6 listopada 2020 r, godz. 16.00-18.30
10. Krąg szkoleniowo-coachingowy VI a
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 13 listopada 2020 r, godz. 16.00-20.00
11. Debata I “Potrzeby wychowanków a zasady panujące w domach dziecka”
miejsce: ze względu na sytuację epidemiologiczną debata odbędzie się online: https://zoom.us/j/92960356087
termin: 20 listopada 2020 r, godz. 18:00-20:00
12. Warsztat wystąpień publicznych II b
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 23 listopada 2020 r, godz. 16.00-18.30
13. Krąg szkoleniowo-coachingowy VI b
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 26 listopada 2020 r, godz. 17.00-21.00
14. Debata II “Gospodarowanie budżetem wychowanków Domów Dziecka”
miejsce: ze względu na sytuację epidemiologiczną debata odbędzie się online: https://www.facebook.com/fundacja.atalaya/live/
termin: 4 grudnia 2020 r, godz. 18:00-20:00
Od czerwca 2020 r. odbywają się Kręgi, na których każdy uczestnik pracuje nad rozwojem swoich kompetencji.
Młodzież bierze również udział w działaniach w ramach wolontariatu i wsparła między innymi:
– Stowarzyszenie „Nadzieja na Mundial” – 2 osoby
– Towarzystwo Nasz Dom – 4 osoby

HARMONOGRAM działań:
1. Warsztat projektowania ścieżki rozwoju zawodowego
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 20 czerwca 2019 r, godz. 10.30-18.00
2. Krąg szkoleniowo-coachingowy I
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 20 lipca 2019 r, godz. 10.00-18.00
3. Krąg szkoleniowo-coachingowy II
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 14 września 2019 r, godz. 10.00-18.00
4. Krąg szkoleniowo-coachingowy III
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 19 października 2019 r, godz. 10.00-16.00
5. Warsztat wystąpień publicznych I
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 20 października 2019 r, godz. 10.00-16.30
6. Krąg szkoleniowo-coachingowy IV
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 2 listopada 2019 r, godz. 10.00-18.00
7. Warsztat wystąpień publicznych II
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 11 listopada 2019 r, godz. 10.00-16.30
8. Krąg szkoleniowo-coachingowy V
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 30 listopada 2019 r, godz. 10.00-18.00
9. Debata I
miejsce: Przestrzeń from Facebook, Warszawa, ul. Koszykowa 61
termin: 17 grudnia 2019 r, godz. 16:00-20:00
10. Krąg szkoleniowo-coachingowy VI
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 4 stycznia 2020 r, godz. 10.00-18.00
11. Debata II
miejsce: Przestrzeń from Facebook, Warszawa, ul. Koszykowa 61
termin: 15 stycznia 2020 r, godz. 16:00-20:00
12. Spotkanie podsumowujące projekt i rozdanie certyfikatów
miejsce: siedziba Fundacji Atalaya, Warszawa ul. Wolska 66/39
termin: 6 marca 2020 r, godz. 17.00-20.00
Od lipca 2019 r. do stycznia 2020 r. odbywały się Kręgi, na których każdy uczestnik pracował nad rozwojem swoich kompetencji.
Młodzież odbyła także działania w ramach wolontariatu i wsparła między innymi:
– Stowarzyszenie “Nadzieja na Mundial” – 2 osoby
– Amnesty International przy organizacji Maratonu Warszawskiego w terminie 27-29 września 2019 r. – 1 osoba
– Fundację Cultureshock przy organizacji Forum Aplikacji i Gier Mobilnych, które odbyło się 8 października 2019 r w “Przestrzeń from Facebook” ul. Koszykowa 61 w Warszawie – 6 osób
– Schronisko “Na Paluchu”, które mieści się w Warszawie przy ul. Paluch 2, od sierpnia do października 2019 r – 1 osoba
– Fundację Świat Ludzkich (S)praw z siedzibą w Piasecznie przy ul. Staszica 8, od 1 października 2019 r do 30 listopada 2019 r. – 1 osoba
– Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w sztabie Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej 16, w dniu wielkiego finału 12 stycznia 2020 – 4 osoby
– Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w organizacji biegu – 4 osoby.
12345678910

W czerwcu 2019 r. odbył się warsztat Projektowania Ścieżki Rozwoju Zawodowego, na którym podopieczni przyglądali się na jakim etapie ścieżki zawodowej znajdują się aktualnie i jakie będą dalsze działania, jakie mają wartości i co muszą robić by podążać drogą zawodową w zgodzie ze swoimi wartościami.
W październiku i listopadzie odbyły się warsztaty wystąpień publicznych przygotowujące młodzież do zorganizowania i udziału w debatach, będących częścią projektu. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, czym są wystąpienia publiczne, jak je przygotować, aby utrzymać uwagę publiczności, na co zwrócić uwagę podczas przemówienia. Swoich sił próbowali przed kamerą najpierw w indywidualnych wystąpieniach, po których otrzymywali rozwojową informację zwrotną, a następnie w grupowych debatach, w których każdy mógł być kolejno w określonej roli: debatującego, publiczności lub moderatora. Tematy debat młodzież wybierała samodzielnie, spośród interesujących ją zagadnień – rozmawialiśmy m.in. o tym, czy program 500+ jest dobrym pomysłem, czy Polska powinna przywrócić karę śmierci, czy zalegalizować marihuanę, po co żyjemy, dlaczego boimy się policji – w każdej debacie spotykały się przeciwne opinie, dzięki czemu młodzież mogła ćwiczyć krytyczne myślenie, sztukę prowadzenia sporów i uczyć się przyjmowania perspektywy innej osoby.
Pierwsza debata odbyła się w grudniu 2019 r. Miała tytuł “Porozmawiajmy o edukacji”, udział wzięło 32 osoby. Na debacie prelegentką była nauczycielka z IX liceum im. Klementyny Hoffmanowej. Do udziału zostali zaproszeni wychowawcy i dyrekcje z domów dziecka oraz nauczyciele młodzieży debatującej. Celem debaty wyło wygenerowanie potencjalnych rozwiązań zagadnienia dlaczego szkoła mało przygotowuje do życia. Podczas, gdy inne dziedziny np: medycyna, technologia, elektronika mocno ewoluują – system edukacji stoi w miejscu. Poruszono także kwestię nacisku na dobrą zdawalność wszelkich egzaminów podczas, gdy większość dzieci musi wspierać się korepetycjami, ponieważ szkoły nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. Po debacie młodzież miała superwizję, na której zostały wyciągnięte wnioski na kolejną debatę.
Druga debata, która odbyła się w styczniu 2020 r, miała już bardziej prowokacyjny tytuł: ” Absurdy żywieniowe w domach dziecka”. Jego zadaniem było zwrócić uwagę zaproszonych gości. Efekt był wspaniały ponieważ gościliśmy wśród publiczności przedstawicielki WCPR, jedną wicedyrektorkę domu dziecka oraz przedstawiciela Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Młodzież wysłała również zaproszenie do Rzecznika Praw Dziecka, który nie pojawił się, ale jest tematem bardzo zainteresowany i prosił o przesłanie podsumowania debaty. Młodzież sama przygotowała na debatę zdrowy poczęstunek, który zniknął w mgnieniu oka po zakończonej debacie. Prelegentami byli: dietetyczka, która mówiła o tym, jak ważne jest zróżnicowanie diety ze względu na wiek i różne choroby oraz przedstawicielka fundacji “Szkoła na widelcu”, która zajmuje się wdrażaniem zmiany w podejściu do przygotowywanych posiłków w szkolnych stołówkach, tak by dysponując konkretnym budżetem jeść zdrowo. Debata była bardzo owocna i zadziały się konkretne zmiany np: w jednym zespole do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych odbyło się spotkanie wszystkich kucharek a “Szkoła na widelcu” rozpoczęła współpracę z domami dziecka by prowadzić warsztaty kulinarne. Wartością dodaną było to, że wzrosła świadomość uczestników i gości nt. żywienia wśród młodzieży oraz dodatkowych funkcji jedzenia (funkcje społeczne i kulturowe).
Oba wydarzenia zostały samodzielnie przygotowane przez uczestników i uczestniczki projektu: dokonali oni wyboru miejsca (przestrzeń publiczna), czasu, ważnych dla siebie tematów, ekspertów, zaproszonych gości, podzielili się zadaniami. Byli także odpowiedzialni za promocję wydarzenia. Bezpośrednio po debatach uczestnicy projektu otrzymali informację zwrotną nt. swojego udziału w wydarzeniach i podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tych doświadczeń.

Skip to content