Lighthouse

Program mieszkań wspomaganych

Celem projektu “Lighthouse” jest przygotowanie wychowanków warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka z terenu m.st. Warszawy, opuszczających ww. miejsca i będących w procesie usamodzielniania, w wieku 18-26 lat do samodzielnego życia poprzez pobyt w 5 mieszkaniach wspomaganych oraz udział w działaniach, mających na celu zwiększenie samodzielności i kompetencji społecznych.

Kompleksowe wsparcie, które łączy współpracę z opiekunem mieszkania, profilowanie i doradztwo zawodowe, spotkania mieszkaniowe, “Nowy Port” czyli konstruktywne formy spędzania czasu wolnego oraz dostosowane do potrzeb, dodatkowe wsparcie specjalistyczne – zwiększa szanse uczestnika na osiągnięcie samodzielności i aktywny udział w społeczeństwie.

W trakcie projektu kadra Fundacji bierze udział w regularnych spotkaniach superwizji zespołowej.   

Mieszkania wspomagane są wsparciem dla młodzieży w ich pierwszych krokach w dorosłość, w szczególności:

  • Umożliwiają prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego poprzez radzenie sobie z problemami codziennego życia;
  • Pomagają w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne;
  • Stwarzają możliwości w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych, uzyskania wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania zatrudnienia, zdobycia samodzielnego, docelowego mieszkania;
  • Dają możliwość samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych – przy odpowiednim wsparciu specjalistów zatrudnionych w ramach programu.

Regulamin mieszkań wspomaganych

 

Kluczowym elementem programu wsparcia młodzieży jest specjalistyczna pomoc opiekuna mieszkania, z którym uczestnik tworzy Indywidualny Plan Rozwoju, wyznaczający cele rozwojowe w najważniejszych obszarach m.in: cele mieszkaniowe, relacyjne, finansowe, zawodowe, edukacyjne, etc. Opiekun mieszkania wspiera młodzież m.in. w bieżących wyzwaniach i problemach, motywuje, mediuje, pomaga w budowaniu relacji z otoczeniem, załatwianiu spraw (urzędowych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych etc.), a także zauważa potrzeby rozwojowe i wspólnie z uczestnikiem planuje udział w warsztatach i szkoleniach, budujących umiejętności i nastawionych na zdobywanie wiedzy z obszaru samodzielnego życia.

Młodzież przebywająca w mieszkaniach będzie regularnie uczestniczyć w spotkaniach mieszkaniowych, podczas których będziemy ćwiczyć umiejętności przyjmowania gości, co należy do obowiązków gospodarzy mieszkania oraz jak być ‘dobrym gościem’, czyli jak powinno się zachowywać przychodząc z wizytą. Uczestnicy zachęcani będą do opowiadania o sobie, do wymiany doświadczeń w zakresie samodzielnego mieszkania i radzenia sobie z wyzwaniami.

Aby ułatwić młodzieży znalezienie pracy, dopasowanej do ich umiejętności i zainteresowań prowadzimy “Trampolinę zawodową”. Współpraca z doradcą zawodowym jest okazją do tego by uczestnicy/uczestniczki projektu zdiagnozowali swoje mocne strony, preferowane style i miejsca prace czy kompetencje, które mogliby wykorzystywać w miejscach pracy. 

Wspólnie z uczestnikami planujemy i bierzemy udział w różnych nowych dla nich formach spędzania czasu wolnego w konstruktywny sposób. Działanie “Nowy Port” dotyczy aktywności w trzech obszarach:

  • kultura i sztuka,
  • aktywność fizyczna
  • działania kreatywne / team-buildingowe

Opiekunowie zachęcają uczestników do eksplorowania wszystkich 3 obszarów i podejmowania różnorodnych aktywności, w celu poznania konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków miasta stołecznego Warszawy. 

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro w kwocie 121 500 zł, co pozwala pokryć wynagrodzenie opiekuna mieszkania w terminie 10.2022 r.  – 12.2023 r. 

Skip to content