Sami-dzielni

We współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych stworzyłyśmy projekt, którego głównym celem było wsparcie młodzieży z pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

Fundacja Atalaya jako partner odpowiedzialna była za dwa zadania:

– wsparcie młodzieży, która będzie mieszkać w mieszkaniach wspomaganych objętych nasza opieką;

W ramach projektu uruchomionych zostało 5 mieszkań wspomaganych. W trakcie 2 lat trwania projektu mieszkało w nich 19 osób. 

– przygotowanie i zrealizowanie programu edukacyjno-rozwojowego „Know-how”.

Przeprowadziłyśmy 235 godzin szkoleniowych warsztatów o tematyce dopasowanej do potrzeb naszej młodzieży

Podczas realizacji programu „Know-how” zorganizowane zostały spotkania edukacyjno-rozwojowe o różnorodnej tematyce dopasowane do potrzeb uczestników projektu. Ich celem był rozwój praktycznych kompetencji niezbędnych na etapie wchodzenia w dorosłość i uzyskiwania niezależności. Były to między innymi:
– kompetencje zawodowe (praca na mocnych stronach, odkrywanie i realizowanie własnej ścieżki zawodowej, odpowiedzialność)
– trening odporności psychicznej;
– umiejętności kulinarne (nauka łatwego, ekonomicznego, ale też zdrowego gotowania, ograniczenie marnowania żywności);
– zagadnienia socjalne (zdrowie, profilaktyka narkotykowa i alkoholowa, wiedza o sytuacji mieszkaniowej, aspekty prawne, formularze, podania i korespondencja urzędowa, kwestie związane z kontynuowaniem nauki);
– kompetencje społeczne, w szczególności budowanie relacji z otoczeniem i rozwiązywanie konfliktów;
– przedsiębiorczość (planowanie budżetu, bankowość, prawa i obowiązki pracownika, rozliczanie podatków, obsługa programów IT).
– edukacja w zakresie budowania świadomych postaw rodzicielskich, edukacji do życia w rodzinie.

Młodzież mieszkająca w mieszkaniach wspomaganych oraz uczestnicząca w programie „Know-how” otrzymała także wsparcie asystenta usamodzielnienia, wspólnie z którym pracowała nad rozwojem w kluczowych obszarach swojego życia (edukacja, praca, relacje z bliskimi, w tym relacje ze współlokatorem/ką) i który zapewnił doraźną pomoc i doradztwo w razie potrzeby.

Harmonogram działań


Harmonogram działań “Know-how”:

1. Warsztat “Co wiem o WCPR?” Grupa I
miejsce: WCPR- PUNKTUS, Warszawa ul. 11 listopada 15B
termin: 24 czerwca 2020 r, godz. 11:00-14:00

2. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych?”
miejsce: Mieszkanie wspomagane przy ul. Klarysewskiej
termin: 15 lipca 2020 r, godz. 18:00-20:30

3. Warsztat “Co wiem o WCPR?” Grupa II
miejsce: WCPR- PUNKTUS, Warszawa ul. 11 listopada 15B
termin: 22 lipca 2020 r, godz. 16:00-19:00

4. Seks pozytywni – cykl I:
Cykl składający się z 2 spotkań.
Spotkanie I:
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 6 sierpnia 2020 r, godz. 18:00-21:30

Spotkanie II:
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 7 sierpnia 2020 r, godz. 18:00-21:30

5. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych?” Część II
miejsce: Mieszkanie wspomagane przy ul. Lucerny
termin: 24 sierpnia 2020 r, godz. 18:00-20:30

6. Warsztat “Co wiem o umowach i prawach konsumenta?”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 28 sierpnia 2020 r, godz. 17:00-20:00

7. Warsztat “Co wiem o WCPR?” Grupa III
miejsce: WCPR- PUNKTUS, Warszawa ul. 11 listopada 15B
termin: 09 września 2020 r, godz. 16:00-19:00

6. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych?” Część III
miejsce: Mieszkanie wspomagane przy ul. Koźmiana
termin: 25 września 2020 r, godz. 18:00-20:30

7. Warsztat “Co wiem o bezpieczeństwie i narzędziach IT?- Cyberbezpieczeństwo”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 14 października 2020 r, godz. 16:30-19:30

8. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 1
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 15 października 2020 r, godz. 17:00-19:30

9. Warsztat “Profilaktyka uzależnień- BHB substancji psychoaktywnych”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 26 października 2020 r, godz. 17:00-21:00

10. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 2
miejsce: spotkanie online
termin: 27 października 2020 r, godz. 17:00-19:30

11. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych?” Część IV
miejsce: spotkanie online
termin: 29 października 2020 r, godz. 18:00-20:30

12. Warsztat “Co wiem o świadomym rodzicielstwie?- Być rodzicem”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 14 i 15 listopada 2020 r, godz. 10:00-15:00

13. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko – Spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 3
miejsce: spotkanie online
termin: 17 listopada 2020 r, godz. 17:00-19:30

14. Warsztat “Co wiem o bezpieczeństwie i narzędziach IT – Manipulacja i perswazja w Internecie”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 18 listopada 2020 r, godz. 17:00-20:00

15. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych – Design Thinking”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 25 listopada 2020 r, godz. 17:00-19:30

16. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 4
miejsce: spotkanie online
termin: 14 grudnia 2020 r, godz. 17:00-19:30

17. Warsztat “Co wiem o zdrowiu psychicznym – Jak dbać o własne zdrowie w dobie Internetu”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 09 stycznia 2021 r, godz. 10:00-14:00

18. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 5
miejsce: spotkanie online
termin: 11 stycznia 2021 r, godz. 17:00-19:30

19. Warsztat “Co wiem o NFZ? – o prawach i obowiązkach pacjenta”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 14 stycznia 2021 r, godz. 17:00-20:00

20. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eco – Miej zielone pojęcie – warsztat DIY”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 21 stycznia 2021 r, godz. 18:00-20:30

21. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- warsztaty kulinarne”
Cykl składający się z 5 spotkań.

Spotkanie I:
miejsce: Szkoła na Widelcu, ul. Miklaszewskiego 14
termin: 03 lutego 2021 r, godz. 17:00-20:00

Spotkanie II:
miejsce: Szkoła na Widelcu, ul. Miklaszewskiego 14
termin: 10 lutego 2021 r, godz. 17:00-20:00

Spotkanie III:
miejsce: Szkoła na Widelcu, ul. Miklaszewskiego 14
termin: 17 lutego 2021 r, godz. 17:00-20:00

Spotkanie IV:
miejsce: Szkoła na Widelcu, ul. Miklaszewskiego 14
termin: 24 lutego 2021 r, godz. 17:00-20:00

Spotkanie V:
miejsce: Szkoła na Widelcu, ul. Miklaszewskiego 14
termin: 10 marca 2021 r, godz. 17:00-20:00

22.”Co wiem o zdrowiu psychicznym?- Seks pozytywni” – cykl II:
Cykl składający się z 2 spotkań.

Spotkanie I:
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 11 lutego 2021 r, godz. 17:00-20:30

Spotkanie II:
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 12 lutego 2021 r, godz. 17:00-20:30

23. Warsztat “Co wiem o zdrowiu psychicznym- Odporność psychiczna jako podstawa dobrostanu i skuteczności w życiu
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 06 marca 2021 r, godz. 09:30-16:30

24. Warsztat “Co wiem o WCPR?” Grupa IV
miejsce: spotkanie online
termin: 17 marca 2021 r, godz. 17:00-19:15

25. Warsztat “Co wiem o OPS?” – Grupa I
miejsce: spotkanie online
termin: 25 marca 2021 r, godz. 17:00-20:00

26. Warsztat “Co wiem o NFZ? – o prawach i obowiązkach pacjenta”
miejsce: spotkanie online platforma zoom
termin: 14 kwietnia 2021 r, godz. 17:00-20:00

27. Warsztat “Co wiem o OPS?” – Grupa II
miejsce: spotkanie online platforma zoom
termin:  28 kwietnia 2021 r, godz. 17:00-20:00

28. Warsztat “Co wiem o przemocy?”
miejsce: spotkanie online platforma zoom
termin:  11 maja 2021 r, godz. 17:00-20:00

29. Warsztat “Co wiem o dyskryminacji i wykluczeniu społecznym?”
miejsce: spotkanie online platforma zoom
termin:  21 maja 2021 r, godz. 17:00-20:00

30. Warsztat “Co wiem o administracji?”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin:  31 maja 2021 r, godz. 17:00-19:15

31. Warsztat “Co wiem o świadomym rodzicielstwie?- Być rodzicem”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 19 i 20 czerwca 2021 r, godz. 10:00-15:00

32. Warsztat “Co wiem o finansach? – Podstawy przedsiębiorczości”
miejsce: wkrótce
termin:  26 czerwca 2021 r, godz. 10:00-17:00

33. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych? – warsztat wyjazdowy do HorseSense”grupa I
miejsce: Ośrodek rozwojowy HorseSense, ul. Klonowa 21,  96-315 Franciszków
termin:  26 czerwca 2021 r, cały dzień

34. Warsztat “Profilaktyka uzależnień- BHB substancji psychoaktywnych”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 9 lipca 2021 r, godz. 16:00-22:00

35. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- warsztat edukacyjno-kulinarny – Gotowi na Gotowanie”

miejsce: Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12
termin: 10 lipca 2021 r, godz. 12:00-15:45

36. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych? – warsztat wyjazdowy do HorseSense” grupa II
miejsce: Ośrodek rozwojowy HorseSense, ul. Klonowa 21,  96-315 Franciszków
termin:  27 lipca 2021 r, cały dzień

37. Warsztat “Co wiem o moich kompetencjach społecznych? – wymiana dobrych praktyk”
miejsce: Mieszkanie wspomagane przy ul. Lucerny
termin: 30 lipca 2021 r, godz. 16:30-20:15

38. Warsztat “Co wiem o zdrowiu psychicznym ? – SEXed”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 3 sierpnia 2021 r., godz. 17:00-20:00

39. Warsztat “Co wiem o pracy?- efektywne zarządzanie czasem”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 10 sierpnia 2021 r., godz. 17:00-20:45

40. Warsztat “Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- warsztat edukacyjno-kulinarny – Gotowi na Gotowanie”
miejsce: Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12
termin: 25 sierpnia 2021 r, godz. 16:30-20:15

 

 

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla wychowanków pieczy zastępczej kliknij w link

Formularz oferty dla wychowanków pieczy zastępczej – Załącznik 1 kliknij w link

Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2 kliknij w link

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik 3 kliknij w link

Osoby, które chcą ubiegać się o zakwaterowanie w mieszkaniu wspomaganym, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem mieszkań:

Regulamin mieszkań – kliknij w link

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zrealizowany przez Miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya.
Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 526 568,00 PLN
Wkład własny: 106 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 419 708,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partnerzy w projekcie: Fundacja Atalaya
Opis projektu:
Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 80 mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez działania ukierunkowane na wyrównanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, stworzenie mieszkań wspomaganych dla osób opuszczających pieczę zastępczą i rozszerzenie procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz stworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Grupa docelowa: projekt skierowany był do 80 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:
– 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
– 20 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej,
– 16 osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych;
– 30 osób w procesie usamodzielniania.
Główne działania w projekcie:
– Wsparcie asystenta rodziny,
– Usługi wsparcia rodziny,
– Stworzenie mieszkań wspomaganych,
– Wsparcie w procesie usamodzielniania,
– Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
– Stworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 osób..

Skip to content