Sieć Debiutów

Projekt skierowany jest do młodzieży, opuszczającej pieczę zastępczą, mający na celu wsparcie 30 osób głównie z Warszawy w procesie usamodzielnienia poprzez budowanie długofalowych relacji, sieci wsparcia i uruchomienie działań samorzeczniczych.

Młodzież stworzy profil na Instagramie, sieciujący opuszczających pieczę i będący źródłem informacji oraz zaangażuje się w trzy wydarzenia, które umożliwią wniesienie ważnych dla nich tematów: interaktywny spektakl Teatru Forum i Teatru Playback oraz debatę młodzieżową, w których weźmie udział co najmniej 60 osób. Proces uruchomienia działań samorzeczniczych wspierać będą warsztaty rozwojowe i kreatywne. Zapewniona zostanie również stała, indywidualna opieka psychologiczno-
coachingowa dla każdego uczestnika i uczestniczki oraz comiesięczna grupa wsparcia.

Wraz z młodzieżą opracujemy szczegóły naszego autorskiego programu Sieci Debiutów, w którym. każdy uczestnik i uczestniczka będą mieć możliwość zabrania głosu w imieniu dzieci i młodzieży z domów dziecka, mówienia o ważnych i często też trudnych sprawach, które dotyczą ich grupy, pokazywania tych trudności i szukania rozwiązań, również poza placówkami, dzielenia się sukcesami i dobrymi praktykami.

Każdy uczestnik projektu będzie miał przypisaną opiekunkę usamodzielnienia, której głównym celem będzie – poprzez zbudowanie partnerskiej relacji opartej na zaufaniu i szacunku – wsparcie podopiecznego w realizacji celów. Służyć będzie temu – prowadzone od początku projektu comiesięcznie – indywidualne
wsparcie psychologiczno-coachingowe (średnio 2h tygodniowo dla każdego). Każdy wychowanek i wychowanka zbudują z opiekunem swój Indywidualny Plan Rozwoju, w którym obok celów do realizacji, znajdą się konkretne działania, jakimi dana osoba będzie chciała się zająć w niniejszym programie.

Opiekunowie będą też wspierać uczestników w realizacji codziennych czynności (również tych najprostszych).

  W ramach projektu uruchomiona zostanie grupa wsparcia dla uczestników (do 12 os.), która spełniać będzie zarówno funkcję sieciującą, jak i wspierającą. Spotkania raz w miesiącu trwać będą po 3h szkoleniowe każde (łącznie 10 spotkań).

  Grupa będzie przestrzenią wymiany doświadczeń dla
  uczestników projektu.

  Poprowadzą ją psycholożki w siedzibie Fundacji.

  W projekcie projektu będą prowadzone comiesięczne warsztaty kreatywne dla grupy uczestników, która będzie tworzyć, a następnie prowadzić profil na Instagramie. Będzie on spełniał funkcję sieciującą środowisko młodzieży opuszczającej pieczę, a także będzie miejscem do dzielenia się sukcesami i źródłem przydatnych informacji. 

  Łącznie odbędzie się 20h warsztatów, a także 8h konsultacji z ekspertem ds. social mediów, który podzieli się wiedzą jak skutecznie dotrzeć do grupy docelowej i tworzyć posty, by zaangażować jak najszersze grono. Zorganizowana zostanie sesja zdjęciowa z udziałem młodzieży, w celu stworzenia spójnej identyfikacji na profil.

  Teatr Forum to teatr interaktywny, w którym widz ma możliwość zmienić bieg historii. Publiczność nie tylko obdarza refleksją to, co dzieje się w spektaklu, ale również ma możliwość wcielić się w rolę bohatera lub bohaterki i zmienić bieg wydarzeń.

  Nasza kadra szkoliła się w tej metodzie pracy i przygotowała na bazie prawdziwych historii naszych podopiecznych spektakl dotyczący wyzwań w
  pieczy zastępczej.  Teraz młodzież będzie mogła przygotować się i zagrać go z nami. Własnym głosem opowiedzieć o wyzwaniach i wziąć udział w próbach rozwiązania ukazanych problemów.

  W ramach przygotowania do spektaklu odbędą się warsztaty przygotowujące (20h szkoleniowych), prowadzone przez naszą kadrę, nakierowane na rozwój umiejętności wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, emisji głosu, prowadzenia dialogu z publicznością. Odbędą się też konsultacje reżyserskie (8h). Spektakl zostanie wystawiony w teatrze. 

  Ideą Teatru Playback jest stworzenie przedstawienia powstałego z historii opowiadanych przez widzów. Młodzież będzie miała okazję wymyślić temat przewodni całego spektaklu i ożywić go na scenie, poprzez zaangażowanie siebie i publiczności. Metoda Teatru Playback będzie nową metodą,
  wprowadzoną do działań fundacji, w związku z czym, w ramach przygotowania do spektaklu odbędą się warsztaty (20h) z ekspertami tej, wciąż mało znanej w Polsce, a wśród naszej grupy – wcale, metody pracy, a także warsztaty nakierowane na rozwój umiejętności storytellingu, improwizacji i
  współpracy (6h), prowadzone przez naszą kadrę.  Spektakl wystawiony zostanie w teatrze lub na dowolnej innej scenie.

  Temat debaty młodzież określi samodzielnie, zorganizuje wydarzenie i zauczestniczy jako debatujący. Jeśli będą chcieli, zaproszą do dyskusji wybranych ekspertów i poprowadzą wydarzenie. W ramach
  przygotowania odbędą się warsztaty (16h) nakierowane na rozwój umiejętności wystąpień publicznych, sztuki argumentacji, wyrażania opinii, budowania pewności siebie, prowadzone przez naszą kadrę. Szczegółowy przebieg warsztatów oraz kolejność ich realizacji zostaną opracowane po
  stworzeniu programu Sieci Debiutów z młodzieżą i analizie potrzeb już konkretnych osób. Będzie to też czas na sformułowanie przez uczestników i uczestniczki ważnego dla nich tematu, który chcą przedstawić szerszej publiczności (min. 20 osób).

  Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

   

  Skip to content