Sieć Debiutów

Projekt skierowany jest do młodzieży, opuszczającej pieczę zastępczą, mający na celu wsparcie 30 osób głównie z Warszawy w procesie usamodzielnienia poprzez budowanie długofalowych relacji, sieci wsparcia i uruchomienie działań samorzeczniczych.

Młodzież tworzy profil na Instagramie, sieciujący opuszczających pieczę i będący źródłem informacji oraz angażuje się w trzy wydarzenia, które umożliwią wniesienie ważnych dla nich tematów: interaktywny spektakl Teatru Forum i Teatru Playback oraz debatę młodzieżową, w których weźmie udział co najmniej 60 osób. Proces uruchomienia działań samorzeczniczych wspierają warsztaty rozwojowe i kreatywne. Zapewniamy również stałą, indywidualną opiekę psychologiczno-
coachingową dla każdego uczestnika i uczestniczki oraz comiesięczne spotkania grupa wsparcia.

W projekcie każdy uczestnik i uczestniczka zabierają głos w imieniu dzieci i młodzieży z domów dziecka, mówią o ważnych i często też trudnych sprawach, które dotyczą ich grupy, pokazują te trudności i szukają rozwiązań, również poza placówkami, dzielą się sukcesami i dobrymi praktykami.

Każdy uczestnik projektu ma przypisaną opiekunkę usamodzielnienia, której głównym celem jest – poprzez zbudowanie partnerskiej relacji opartej na zaufaniu i szacunku – wsparcie podopiecznego w realizacji celów. Służy temu – prowadzone od początku projektu comiesięcznie – indywidualne wsparcie psychologiczno-coachingowe. Każdy wychowanek i wychowanka budują z opiekunem swój Indywidualny Plan Rozwoju, w którym obok celów do realizacji, znajdują się konkretne działania, jakimi dana osoba chce się zająć w niniejszym programie.

Opiekunowie wspierają też uczestników i uczestniczki w realizacji codziennych czynności (również tych najprostszych).

  W ramach projektu uruchomiona została grupa wsparcia dla uczestników, która spełnia zarówno funkcję sieciującą, jak i wspierającą. Spotkania raz w miesiącu trwają po 3h szkoleniowe każde (łącznie 10 spotkań).

  Grupa jest przestrzenią wymiany doświadczeń dla
  uczestników i uczestniczek projektu.

  Prowadzą ją psycholożki w siedzibie Fundacji.

  W projekcie projektu prowadzone są comiesięczne warsztaty kreatywne dla grupy uczestników, która tworzy, a następnie będzie prowadzić profil na Instagramie. Będzie on spełniał funkcję sieciującą środowisko młodzieży opuszczającej pieczę, a także będzie miejscem do dzielenia się sukcesami i źródłem przydatnych informacji.

  Łącznie odbędzie się 20h warsztatów, a także 8h konsultacji z ekspertem ds. social mediów, który podzieli się wiedzą jak skutecznie dotrzeć do grupy docelowej i tworzyć posty, by zaangażować jak najszersze grono. Zorganizowana zostanie sesja zdjęciowa z udziałem młodzieży, w celu stworzenia spójnej identyfikacji na profil.

  Teatr Forum to teatr interaktywny, w którym widz ma możliwość zmienić bieg historii. Publiczność nie tylko obdarza refleksją to, co dzieje się w spektaklu, ale również ma możliwość wcielić się w rolę bohatera lub bohaterki i zmienić bieg wydarzeń.

  Nasza kadra szkoliła się w tej metodzie pracy i przygotowała na bazie prawdziwych historii naszych podopiecznych spektakl dotyczący wyzwań w
  pieczy zastępczej.  Teraz młodzież będzie mogła przygotować się i zagrać go z nami. Własnym głosem opowiedzieć o wyzwaniach i wziąć udział w próbach rozwiązania ukazanych problemów.

  W ramach przygotowania do spektaklu odbędą się warsztaty przygotowujące (20h szkoleniowych), prowadzone przez naszą kadrę, nakierowane na rozwój umiejętności wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem, emisji głosu, prowadzenia dialogu z publicznością. Odbędą się też konsultacje reżyserskie (8h). Spektakl zostanie wystawiony w teatrze. 

  Ideą Teatru Playback jest stworzenie przedstawienia powstałego z historii opowiadanych przez widzów. Młodzież będzie miała okazję wymyślić temat przewodni całego spektaklu i ożywić go na scenie, poprzez zaangażowanie siebie i publiczności. Metoda Teatru Playback jest nową metodą,
  wprowadzoną do działań fundacji, w związku z czym, w ramach przygotowania do spektaklu odbyły się warsztaty (18-20.03.2022) z ekspertami tej, wciąż mało znanej w Polsce, a wśród naszej grupy – wcale, metody pracy, a także warsztaty nakierowane na rozwój umiejętności storytellingu, improwizacji i
  współpracy (6h), prowadzone przez naszą kadrę.  Spektakl wystawiony zostanie w teatrze lub na dowolnej innej scenie.

  Temat debaty młodzież określi samodzielnie, zorganizuje wydarzenie i zauczestniczy jako debatujący. Jeśli będą chcieli, zaproszą do dyskusji wybranych ekspertów i poprowadzą wydarzenie. W ramach
  przygotowania odbędą się warsztaty (16h) nakierowane na rozwój umiejętności wystąpień publicznych, sztuki argumentacji, wyrażania opinii, budowania pewności siebie, prowadzone przez naszą kadrę. Szczegółowy przebieg warsztatów oraz kolejność ich realizacji zostaną opracowane po
  stworzeniu programu Sieci Debiutów z młodzieżą i analizie potrzeb już konkretnych osób. Będzie to też czas na sformułowanie przez uczestników i uczestniczki ważnego dla nich tematu, który chcą przedstawić szerszej publiczności (min. 20 osób).

  Jako kadra Fundacji czujemy potrzebę rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji. Dzięki poznanym metodom i szkoleniom, które możemy zrealizować w projekcie, możliwe będzie świadczenie nowych, potrzebnych usług dla naszej młodzieży. Do tej pory zrealizowałyśmy następujące szkolenia specjalistyczne:

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (I stopień),
  • Seminarium psychodramatyczne – Monodrama,
  • Seminarium psychodramatyczne – Praca z maską w psychodramie,

  Jesteśmy w trakcie lub niebawem rozpoczynamy następujące szkolenia:

  • Sanbox coaching kurs certyfikacyjny,
  • Trening Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności,
  • Szkolenie Porozumienie Bez Przemocy – pogłębienie,
  • Diagnoza (badanie zespołowej odporności psychicznej) MTQ48 i warsztat dla zespołu,
  • Szkolenie nt. zaburzeń psychicznych.

  • Co miesiąc spotykamy się na superwizji prowadzonej przez eksperta, na której możemy monitorować naszą pracę, omówić trudności. Dzięki temu możemy być dużo bardziej pomocne dla naszej młodzieży.
  • Pracujemy nad wdrożeniem systemu informatycznego- spersonalizowany CRM, który pomoże zarządzać komunikacją zdalną i będzie zbierał dane o uczestnikach w jednym miejscu.
  • Zakupiłyśmy literaturę specjalistyczną, która pomaga nam pogłębić wiedzę. Podczas spotkań warsztatowych razem z naszą młodzieżą korzystamy z nowego ekspresu do kawy.

  Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

  Skip to content