+48 665 312 958
fundacja@atalaya.pl

Trwa nowy projekt „Sami-dzielni”. 

We współpracy z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych stworzyłyśmy projekt, którego głównym celem jest wsparcie młodzieży z pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia.

Fundacja Atalaya jako partner odpowiada za dwa zadania:

– wsparcie młodzieży, która będzie mieszkać w mieszkaniach wspomaganych objętych nasza opieką;

– przygotowanie i zrealizowanie programu edukacyjno-rozwojowego „Know-how”.

W ramach projektu uruchomionych zostało 5 mieszkań wspomaganych, w których mieszka 10 młodych osób (w trakcie 2 lat trwania projektu skorzysta z nich 16 osób).

Przeczytaj regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wypełnij formularz i zgłoś się do projektu

Podczas realizacji programu „Know-how” zorganizowane zostaną spotkania edukacyjno-rozwojowe o różnorodnej tematyce dopasowane do potrzeb uczestników projektu. Ich celem będzie rozwój praktycznych kompetencji niezbędnych na etapie wchodzenia w dorosłość i uzyskiwania niezależności. Będą to między innymi:
– kompetencje zawodowe (praca na mocnych stronach, odkrywanie i realizowanie własnej ścieżki zawodowej, odpowiedzialność)
– trening odporności psychicznej;
– umiejętności kulinarne (nauka łatwego, ekonomicznego, ale też zdrowego gotowania, ograniczenie marnowania żywności);
– zagadnienia socjalne (zdrowie, profilaktyka narkotykowa i alkoholowa, wiedza o sytuacji mieszkaniowej, aspekty prawne, formularze, podania i korespondencja urzędowa, kwestie związane z kontynuowaniem nauki);
– kompetencje społeczne, w szczególności budowanie relacji z otoczeniem i rozwiązywanie konfliktów;
– przedsiębiorczość (planowanie budżetu, bankowość, prawa i obowiązki pracownika, rozliczanie podatków, obsługa programów IT).
– edukacja w zakresie budowania świadomych postaw rodzicielskich, edukacji do życia w rodzinie.

Młodzież mieszkająca w mieszkaniach wspomaganych oraz uczestnicząca w programie „Know-how” otrzyma także wsparcie asystenta usamodzielnienia, wspólnie z którym będzie pracować nad rozwojem w kluczowych obszarach swojego życia (edukacja, praca, relacje z bliskimi, w tym relacje ze współlokatorem/ką) i który zapewni doraźną pomoc i doradztwo w razie potrzeby.

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla wychowanków pieczy zastępczej kliknij w link

Formularz oferty dla wychowanków pieczy zastępczej – Załącznik 1 kliknij w link

Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2 kliknij w link

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik 3 kliknij w link

Osoby, które chcą ubiegać się o zakwaterowanie w mieszkaniu wspomaganym, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem mieszkań:

Regulamin mieszkań – kliknij w link


Harmonogram działań „Know-how”:

1. Warsztat „Co wiem o WCPR?” Grupa I
miejsce: WCPR- PUNKTUS, Warszawa ul. 11 listopada 15B
termin: 24 czerwca 2020 r, godz. 11:00-14:00

2. Warsztat „Co wiem o moich kompetencjach społecznych?”
miejsce: Mieszkanie wspomagane przy ul. Klarysewskiej
termin: 15 lipca 2020 r, godz. 18:00-20:30

3. Warsztat „Co wiem o WCPR?” Grupa II
miejsce: WCPR- PUNKTUS, Warszawa ul. 11 listopada 15B
termin: 22 lipca 2020 r, godz. 16:00-19:00

4. Seks pozytywni – cykl I:
Cykl składający się z 2 spotkań.
Spotkanie I:
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 6 sierpnia 2020 r, godz. 18:00-21:30

Spotkanie II:
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 7 sierpnia 2020 r, godz. 18:00-21:30

5. Warsztat „Co wiem o moich kompetencjach społecznych?” Część II
miejsce: Mieszkanie wspomagane przy ul. Lucerny
termin: 24 sierpnia 2020 r, godz. 18:00-20:30

6. Warsztat „Co wiem o umowach i prawach konsumenta?”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 28 sierpnia 2020 r, godz. 17:00-20:00

7. Warsztat „Co wiem o WCPR?” Grupa III
miejsce: WCPR- PUNKTUS, Warszawa ul. 11 listopada 15B
termin: 09 września 2020 r, godz. 16:00-19:00

6. Warsztat „Co wiem o moich kompetencjach społecznych?” Część III
miejsce: Mieszkanie wspomagane przy ul. Koźmiana
termin: 25 września 2020 r, godz. 18:00-20:30

7. Warsztat „Co wiem o bezpieczeństwie i narzędziach IT?- Cyberbezpieczeństwo”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 14 października 2020 r, godz. 16:30-19:30

8. Warsztat „Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 1
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 15 października 2020 r, godz. 17:00-19:30

9. Warsztat „Profilaktyka uzależnień- BHB substancji psychoaktywnych”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 26 października 2020 r, godz. 17:00-21:00

10. Warsztat „Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko- spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 2
miejsce: spotkanie online
termin: 27 października 2020 r, godz. 17:00-19:30

11. Warsztat „Co wiem o moich kompetencjach społecznych?” Część IV
miejsce: spotkanie online
termin: 29 października 2020 r, godz. 18:00-20:30

12. Warsztat „Co wiem o świadomym rodzicielstwie?- Być rodzicem”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 14 i 15 listopada 2020 r, godz. 10:00-15:00

13. Warsztat „Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko – Spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 3
miejsce: spotkanie online
termin: 17 listopada 2020 r, godz. 17:00-19:30

14. Warsztat „Co wiem o bezpieczeństwie i narzędziach IT – Manipulacja i perswazja w Internecie”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 18 listopada 2020 r, godz. 17:00-20:00

15. Warsztat „Co wiem o moich kompetencjach społecznych – Design Thinking”
miejsce: Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39
termin: 25 listopada 2020 r, godz. 17:00-19:30

16. Warsztat „Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko – Spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 4
miejsce: spotkanie online
termin: 1 grudnia 2020 r, godz. 17:00-19:30

17. Warsztat „Co wiem o zdrowym stylu życia i świadomości eko – Spotkania warsztatowe z dietetykiem” część 5
miejsce: spotkanie online
termin: 15 grudnia 2020 r, godz. 17:00-19:30

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany przez Miasto stołeczne Warszawa w partnerstwie z Fundacją Atalaya
Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 526 568,00 PLN
Wkład własny: 106 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 419 708,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partnerzy w projekcie: Fundacja Atalaya
Opis projektu:
Cel główny projektu:
zwiększenie dostępu do usług społecznych 80 mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez działania ukierunkowane na wyrównanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, stworzenie mieszkań wspomaganych dla osób opuszczających pieczę zastępczą i rozszerzenie procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz stworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 80 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:
– 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
– 20 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej,
– 16 osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych;
– 30 osób w procesie usamodzielniania.
Główne działania w projekcie:
– Wsparcie asystenta rodziny,
– Usługi wsparcia rodziny,
– Stworzenie mieszkań wspomaganych,
– Wsparcie w procesie usamodzielniania,
– Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
– Stworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 osób.